9 มิถุนายน 2565 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนเขตหนองแขมไปเยี่ยมและมอบสิ่งของจำเป็น เช่น ข้าวสารและผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้กับผู้พิการและผู้ยากลำบากในชุมชนเป็นประจำเดือนละหนึ่งครั้ง