10 มิถุนายน 2565 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ลงพื้นที่หนองงูเหลือม ประชุมร่วมกับชาวบ้านและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อติดตามงานเรื่องการทำแบรนด์สินค้าของกลุ่ม และการทำคลิปสารคดีเกษตรเชิงท่องเที่ยว


ปัจจุบัน สินค้าที่มียอดขาย 2 หมื่นขวดคือ สเปรย์กันยุงจากน้ำหมักธรรมชาติ อาจารย์จาก ม.เกษตรได้ประสานเรื่องขอ อย. และการแยกสารส่วนประกอบนำไปจดลิขสิทธิ์เรียบร้อย และขอโลโก้การิตัสเพื่อนำไปลงในสติ๊กเกอร์ข้างขวด  โดยมีชื่อการค้าคือ "เหลือมทอง"  ส่วนกิจกรรมที่อาจารย์จะช่วยผลักดันให้เป็นจุดเด่นของกลุ่มอีกอย่างคือ การสร้างแบรนด์เมล็ดพันธุ์ และนำเอาโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์มาเป็น 1 ในกิจกรรมเกษตรเชิงท่องเที่ยวให้โดดเด่นต่อไป