1 มีนาคม 2562 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนาฯ กรุงเทพฯ ลงพื้นที่เครือข่ายบางขุนเทียน เพื่อพบคณะทำงานเครือข่าย ได้ติดตามและร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ/อบรมระดับชุมชนในโครงการคนสู้ชีวิต  โดยมติของคณะทำงานจะจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 มีนาคม 2562