3 มีนาคม 2562 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนาฯ กรุงเทพฯ ลงพื้นที่เครือข่ายบางบอน  ประชุมคณะทำงานที่วัดบางบอน เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมคนสู้ชีวิต และเปิดกิจกรรมบุญต่อบุญ   โดยมติของคณะทำงานจะจัดกิจกรรมคนสู้ชีวิตในวันที่ 15 มีนาคม 2562 สถานที่คือวัดบางบอน โดยท่านเจ้าอาวาสวัดบางบอนจะมาร่วมกิจกรรมด้วย