การส่งมอบกล่องพระกุมาร  "Deus Caritas Est" 1

การส่งมอบกล่องพระกุมาร "Deus Caritas Est" ชุดที่ 2

 

คณะกรรมการบริหารมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ นำโดยโดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชฯ มีความห่วงใยพี่น้องคาทอลิกที่ประสบความยากลำบากเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ในช่วงปีที่ผ่านมา  จึงได้มอบหมายให้คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ(การีตัสกรุงเทพฯ) ทำการสำรวจหาพี่น้องที่ยากลำบากตามชุมชนวัดคาทอลิกในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และนำกล่องของขวัญพระกุมาร "Deus Caritas Est" ไปมอบให้กับพี่น้องเหล่านั้น เพื่อเขาจะได้รับความบรรเทาใจและร่วมยินดีมีความสุขในเทศกาลพระคริสตสมภพที่กำลังมาถึง
 
คำว่า "Deus Caritas Est" อ่านว่า เดอุส การีตัส แอส แปลว่า "พระเจ้าเป็นความรัก"
 
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจ้าวัด, คุณพ่อ, ซิสเตอร์ และอาสาสมัครของแต่ละวัด ที่มีน้ำใจดีกรุณานำของขวัญไปส่งมอบจนถึงมือพี่น้องของเราด้วย
 
 
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
 
วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก
 
วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด
 
วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน
 
 
 
วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
 
 
วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
 
วัดซางตาครู้ส
 
วัดนักบุญอันเดร บางภาษี