5 มกราคม 2565 ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานเลี้ยงปีใหม่สำหรับบุคลากรและอาสาสมัครในฝ่ายงาน ณ ศูนย์คาทอลิกวัดนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น   ก่อนเริ่มงานมีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจ ATK ผู้เข้างานทุกคน   ภายในงานมีตัวแทนกล่าวคำนับพระสงฆ์นักบวช   คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุฯ กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนพระสงฆ์นักบวชอวยพรปีใหม่แก่บุคลากร/มอบของขวัญ  และรับประทานอาหารร่วมกัน   ขอบคุณเด็กๆ จากโรงเรียนศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นที่จัดการแสดงรำอวยพรทั้งของไทยและเมียนมาร์มาให้ผู้ร่วมงานได้รับชม