10 มิถุนายน 2565  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมกับซิสเตอร์นงนภัส  สุวรรณใจ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา เตรียมจัดงาน "สิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี"  เพื่อรณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในโอกาสครบ 7 ปีสมณสาสน์เลาดาโตซี  ซึ่งกำหนดจะจัดในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565