29-31 มกราคม 2562 คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ พร้อมกับคุณวัลย์ลภา  แซ่ลิ่วและคุณอาทิตย์  เรืองวิเศษทรัพย์ เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในเทศกาลประจำปี 2019 ประเด็น “เพราะสรรพสิ่งต่างกำลังรอคอยอย่างกระวนกระวาย เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงบันดาลให้บรรดาบุตรของพระองค์ ปรากฏในพระสิริรุ่งโรจน์” (รม 8 : 19) ซึ่งจัดโดยแผนกพัฒนาในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา(คพน.) ณ เรน่า รีสอร์ท เขาใหญ่