7 กุมภาพันธ์ 2562  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมฯ ร่วมจัดนิทรรศการสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสงานวิชาการที่โรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์   โดยได้นำกิจกรรมการทำหมอนจากไส้หลอดพลาสติกไปให้น้องๆ นักเรียนได้ลองทำด้วย