2 กุมภาพันธ์ 2562 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์ ร่วมกับอาสาสมัครและทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมส่งต่อความรักกับเด็กๆ ตามชุมชนต่างๆ ดังนี้

- กิจกรรม ณ ชุมชนคลองเตยใน 3 มีกิจกรรมระบายสี และเล่นกีฬาแชร์บอล มีเด็กมาร่วมกิจกรรม 14 คน

- กิจกรรม ณ ชุมชนโรงหมู มีกิจกรรมระบายสี และภาษาอังกฤษ มีเด็กมาร่วมกิจกรรม 9 คน

- กิจกรรม ณ ชุมชนล็อค มีกิจกรรมระบายสี และเล่นกีฬา มีเด็กมาร่วมกิจกรรม 6 คน