7 มีนาคม 2562  คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์, คุณพ่ออเลสซีโอ คริปป้า, อาสาสมัคร และทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ พร้อมกับผู้ฝึกหัดคณะพระหฤทัยฯ  ได้ลงชุมชนเเฟลต 23-24 ชุมชนเชื้อเพลิง ชุมชนสวนอ้อย ชุมชนโรงหมู  เพื่อไปเยี่ยมคนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน