14 มิถุนายน 2565 คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3/2022 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร  โดยมีเนื้อหาในการประชุมดังนี้

- รายงานกิจกรรมที่ทำของแต่ละเขต

- แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุระดับชาติและกองทุนผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- ติดตามงานชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2022 ณ วัดราฟาแอล ปากน้ำ

- ติดตามงานสัมมนาและประชุมประจำปีคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2022 ณ หาดหฤทัย ชะอำ