3 มิถุนายน 2565 สมาคมสตรีไทยคาทอลิกได้ติดตามผู้เข้าร่วม(ขอสงวนชื่อ)ในโครงการไฮยีนสตรีทฟู๊ด ร่วมกับสถาบันยุติธรรมแห่งแระเทศไทย และเครือข่าย ทำให้พบว่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรม ภายในบ้านมีขยะและของเก่าที่สมาชิกในบ้านเก็บสะสมไว้ประมาณ 15 ปี เป็นจำนวนมาก สมาชิกในครอบครัวต้องนอนพักอาศัยอยู่บนกองขยะ ส่วนบริเวณชั้น 2 ไม่สามารถขึ้นไปพักอาศัยได้ มีสิ่งของวางอยู่เต็มพื้นที่

จึงประสานงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมฯจัดส่งนักสังคมสงเคราะห์ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ และติดตามผลเป็นระยะๆ