5 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ MR.Medever เจ้าหน้าที่จาก Mission of Seafarers ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ พบลูกเรือสัญชาติฟิลิปปินส์จำนวน 36 คนมีความสุขในการทำงานดี  เมื่อเราได้ขึ้นไปเยี่ยม เขาดีใจและต้อนรับเรา

 

6 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ MR.Medever เจ้าหน้าที่จาก Mission of Seafarers ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ พบลูกเรือสัญชาติฟิลิปปินส์จำนวน 42 คน   ลูกเรือได้ออกมาต้อนรับเรา ลูกเรือมีสภาพการทำงานและสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับค่าแรงตามมาตรฐาน  ส่วนใหญ่ของลูกเรือมีความสุขในที่ทำงาน  ได้แนะนำสำนักงานและให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่ลูกเรือต้องการ