8 กุมภาพันธ์ 2562 คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมฯ กรุงเทเพฯ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์กับเจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลกรุงเทพฯ และแผนกงานผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยกรุงเทพฯ ณ สำนักงาน Seafarer คลองเตย  โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานและวางแผนการทำงานร่วมกัน