ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2562

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

แผนกอำนวยการ คุณพ่อยอดชาย

 -

 

 

  

 แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

3 มีนาคม 2562 ประชุม/เก็บออมทรัพย์ พื้นที่ เขตบางบอน กรุงเทพฯ

5 มีนาคม 2562 ประชุม/เก็บออมทรัพย์ พื้นที่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

7 มีนาคม 2562 ประชุมกลุ่มเกษตร เยี่ยมสมาชิกเกษตรปลอดสาร พื้นที่หนองงูเหลือม จ.นครปฐม

8 มีนาคม 2562 ประชุมประจำเดือนผู้นาเครือข่าย พื้นที่ เขตบางบอน กรุงเทพฯ

9 มีนาคม 2562 ประชุมสมาชิก/เก็บออมทรัพย์ พื้นที่ บางเลน หมู่ 7 จ.นครปฐม

12-14 มีนาคม 2562 สัมมนา 4 ศูนย์ ที่ จ.เพชรบุรี

15 มีนาคม 2562 มอบถุงยังชีพ พื้นที่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

17 มีนาคม 2562 คนสู้ชีวิต “กิจกรรมอบรมผู้นำระดับชุมชน” พื้นที่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

20 มีนาคม 2562 คนสู้ชีวิต “กิจกรรมอบรมผู้นำระดับชุมชน” พื้นที่ เขตบางบอน กรุงเทพฯ

24 มีนาคม 2562 คนสู้ชีวิต “กิจกรรมอบรมผู้นำระดับชุมชน” พื้นที่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

27 มีนาคม 2562 พบ อ.เนตรชนก ดูงานแปลงเมล็ดพันธุ์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน จ.นครปฐม

29 มีนาคม 2562 มอบถุงยังชีพ พื้นที่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

30 มีนาคม 2562 คนสู้ชีวิต “กิจกรรมอบรมผู้นำระดับชุมชน” พื้นที่ เขตบางบอน กรุงเทพฯ

 

   แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

2 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์

7 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดเซนต์หลุยส์

12 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา

20 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ณ ศูนย์คามิลเลี่ยนฯ

26 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6 ณ วัดมารีย์สมภพ

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

(ยังไม่กำหนดวัน)ประชุม 3 เดือน/ครั้ง

  

แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อวรพจน์  วิสิฐนนทชัย

22 กุมภาพันธ์ 2562               ประชุมและติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี

  

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย /  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

1 มีนาคม 2562 ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก

4 มีนาคม 2562 เยี่ยมชุมชน

5 มีนาคม 2562 เยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เรียนภาษาอังกฤษ

6 มีนาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอรี่/แจกอาหาร

7 มีนาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/ลงเยี่ยมผู้ต้องกัก

8 มีนาคม 2562 ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก

11 มีนาคม 2562 เยี่ยมชุมชน

12 มีนาคม 2562 เยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เรียนภาษาอังกฤษ

13 มีนาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอรี่/เยี่ยมชุมชน

14 มีนาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/ลงเยี่ยมผู้ต้องกัก

15 มีนาคม 2562 ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก

18 มีนาคม 2562 เยี่ยมชุมชน

19 มีนาคม 2562 เยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เรียนภาษาอังกฤษ

20 มีนาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอรี่/เยี่ยมชุมชน

21 มีนาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/ลงเยี่ยมผู้ต้องกัก

22 มีนาคม 2562 ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก

25 มีนาคม 2562 เยี่ยมชุมชน

26 มีนาคม 2562 เยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เรียนภาษาอังกฤษ

27 มีนาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอรี่/เยี่ยมชุมชน

28 มีนาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/ลงเยี่ยมผู้ต้องกัก

29 มีนาคม 2562 ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

20 มีนาคม 2562               เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลางงามวงศ์วาน

  

 แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อวรพจน์  วิสิฐนนทชัย

 17 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมใหญ่ประจำปีเครดิตยูเนียน ปากลัดสามัคคี

 

งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

4 มีนาคม 2562 ประชุมโครงการ CEI กับคุณพ่อยอดชายเเละซิสเตอร์ทั้ง3ศูนย์

6 มีนาคม 2562 รพ.สมุทรสาครมาอบรมเรื่องสุขภาพให้กับเด็กศูนย์ยออากิม

5 มีนาคม 2562 อาจารย์เเละนักศึกษาเเพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาศึกษาดูงาน

13 มีนาคม 2562 รพ.สมุทรสาครมาอบรมเรื่องสุขภาพที่ศูนย์มาริส

16 มีนาคม 2562 เด็กสอบ กศน.จานวน 43 คน

17 มีนาคม 2562 หน่วยเเพทย์เคลื่อนที่จากรพ.เซนต์หลุยส์มาตรวจสุขภาพให้กับเเรงงานข้ามชาติเเละลูกหลานเเรงงานข้ามชาติ

18 มีนาคม 2562 คุณครูทั้ง3ศูนย์ส่งข้อสอบเพื่อเตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 2

20 มีนาคม 2562 กลุ่มศาสนสัมพันธ์เขต 1 มาจัดกิจกรรมที่ศูนย์นักบุญอันนาโรงพยาบาลสมุทรสาครมาอบรมเรื่องสุขภาพที่ศูนย์อันนา

30 มีนาคม 2562 คุณครูทั้ง 3 ศูนย์เข้ารับการอบรมจาก คุณพ่ออัลเบิร์ต เเละ ประเมินการทำงานของตัวเองในปีที่ผ่านมา

 

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

 -

 

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

1 มีนาคม 2562 เข้าทำกิจกรรม ขยับกายขยายใจ สถานแรกรับ บ้านปรานี

8 มีนาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมสตรีสากลของสภาสตรีแห่งชาติ ณ เมืองทองธานี

11 มีนาคม 2562 ประชุมสตรีคริสตชนไทย ที่สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

13 มีนาคม 2562 เข้าทำกิจกรรรมศิลปะบาบัดที่ สถานแรกรับ บ้านปรานี

15 มีนาคม 2562 เข้าทำกิจกรรม ขยับกาย ขยายใจ สถานแรกรับ บ้านปรานี

16 มีนาคม 2562 การร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล จัดโดยสมาคมสตรีไทยคาทอลิก ร่วมกับ คคส. ณ วัดมหาไถ่

17 มีนาคม 2562 เข้าร่วมพิธีบูชาของพระคุณเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบสมณสมัย ปีที่ 6 ของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

21 มีนาคม 2562 เข้าทำกิจกรรมที่ทัณฑสถานวันหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

25 มีนาคม 2562 เข้าทำกิจกรรมที่เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม /บ่าย ประชุมสมาคม สมัยสามัญครั้งที่ 1/2562

28 มีนาคม 2562 เข้าทำกิจกรรมที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

(งานเยี่ยมชุมชน) คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 

 (งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร

1 มีนาคม 2562 สมาชิกบ้านหทัยการุณย์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับวุฒิบัตรที่โรงเรียนดาราสมุทร

3 มีนาคม 2562 งานครอบครัวหทัยการุณย์สัมพันธ์/สมาชิกบ้านหทัยการุณย์กลับสู่ระบบครอบครัว

6 มีนาคม 2562 สมาชิกบ้านหทัยการุณย์ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT ที่โรงเรียนดาราสมุทร

10 มีนาคม 2562 เข้าเงียบประจำเดือนซิสเตอร์

17 มีนาคม 2562 ประกาศผลสอบโรงเรียนดาราสมุทร

18-29 มีนาคม 2562 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำบ้านเด็กชาย