ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2563

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  

  แผนกอำนวยการ คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

1-3 เมษายน 2563 จัดรายการสดผ่านช่อง Youtube วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก

7 เมษายน 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่

16-17 เมษายน 2563 จัดรายการสดผ่านช่อง Youtube วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก

20-24 เมษายน 2563 จัดรายการสดผ่านช่อง Youtube วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก

27-30 เมษายน 2563 จัดรายการสดผ่านช่อง Youtube วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก

 

 แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

 

3 เมษายน 2563           ติดตามงานเกษตร/เอาใบลาน โคกโคเฒ่า จ. สุพรรณบุรี

8 เมษายน 2563           ออกอากาศรายการสด ที่ ฝ่ายสังคมฯ

9 เมษายน 2563           ติดตามแปลงเกษตร วัดมาร์โก จ.ปทุมธานี

16 เมษายน 2563          มอบถุงยังชีพประจำเดือน พื้นที่ เขต บางขุนเทียน

20/22/27-29 เมษายน 2563 ออกอากาศรายการสด ที่ ฝ่ายสังคมฯ

30 เมษายน 2563          มอบถุงยังชีพประจำเดือน พื้นที่ เขต บางขุนเทียน

 

   แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

  • การประชุมตามแต่ละเขต ได้เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

(ยังไม่กำหนดวัน)ประชุม 3 เดือน/ครั้ง

  

แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

  •  การประชุมเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย /  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    คุณพ่อสมหมาย  มธุรสสุวรรณ

  • งดการเยี่ยมลูกเรือบนเรือสินค้าเนื่องจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  แต่ยังไปติดตามกรณีมีลูกเรือต้องการความช่วยเหลือ

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

  • การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

  งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

  • เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

-

  

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

-

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

(งานเยี่ยมชุมชน) คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

เนื่องจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีเเนวโน้มสูงขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ด้วยเหตุนี้ทางคุณพ่อคณะซาเวเรียนเเละทีมงานที่ทำงานที่ชุมชนเเออัดคลองเตย จึงของดการไปเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนเเละกิจกรรมทุกอย่างทั้งในศูนย์เเละนอกสถานที่ ตั้งเเต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อโดยตรงกับ คุณพ่อ อเล็กซานโดร ไบร์ โทร.091-565-3505

 

 (งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์อัจฉราพรรณ  อุ่นหล้า

1-3 เมษายน 2563         เตรียมดินและจัดโซนปลูกพืชผักสวนครัว/เดินท่อสำหรับรดน้ำในสวน

6-10 เมษายน 2563       แยกตะไคร้ ปลูกตามร่องสวนและขยายปลูกข่าตามร่องสวน

13-17 เมษายน 2563     ปลูกชะอม,มะม่วง,มะละกอตามแปลงที่จัดเตรียมไว้และลงปลูกฟักทอง,ข้าวโพด ในพื้นที่ท้องนาเก่า

20-24 เมษายน 2563     ลงเมล็ดถั่วฝักยาว,พริก,มะเขือ ตามโซนที่จัดเตรียมไว้

27-30 เมษายน 2563     ปรับปรุงแปลงผักหลังบ้านเด็กหญิง