ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2562

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

แผนกอำนวยการ คุณพ่อยอดชาย

 

2 มกราคม 2562                  ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมฯ

3 มกราคม 2562                  ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ฝ่ายสังคมฯ

8 มกราคม 2562                  อบรม “รักษ์สิ่งแวดล้อม” โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ หนองหิน

15 มกราคม 2562                อบรม “รักษ์สิ่งแวดล้อม” โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ หนองหิน

22 มกราคม 2562                อบรม “รักษ์สิ่งแวดล้อม” โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ หนองหิน

  

 แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

 

2 มกราคม 2562                  ประชุมประจำเดือน ณ ฝ่ายสังคมฯ

3 มกราคม 2562                  ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ฝ่ายฯ

4 มกราคม 2562                  ลงพื้นที่ อ.บางเลน เพื่อติดตามเรื่องกระเช้าเมล็ดพันธุ์

5 มกราคม 2562                  ลงพื้นที่เครือข่ายบางขุนเทียน  เพื่อเก็บออมทรัพย์ประจำเดือน, ประชุมกรรมการเครือข่าย

6 มกราคม 2562                  ลงพื้นที่บ้านอ่าว ม.7 อ.บางเลน  เพื่อติดตามเรื่องการแปรรูปอาหาร และเมล็ดพันธุ์

8 มกราคม 2562                  อบรมนักเรียนที่โรงเรียนบอสโกฯ

9 มกราคม 2562                  ลงพื้นที่ อ.บางเลน ม.7  เพื่อเก็บออมทรัพย์ และประชุมคณะกรรมการ

11 มกราคม 2562                ไปดูธนาคารน้ำ ที่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

12 มกราคม 2562                งานวันเด็กบ้านหทัยการุณย์

15 มกราคม 2562                อบรมนักเรียนที่โรงเรียนบอสโกฯ

16 มกราคม 2562                ลงพื้นที่บางขุนเทียน มอบถุงยังชีพ “โครงการบุญต่อบุญ”

17 มกราคม 2562                ลงพื้นที่หนองงูเหลือม  เพื่อติดตามการขยายฐานการเรียนรู้ อีก2 ฐาน

22 มกราคม 2562                อบรมนักเรียนที่โรงเรียนบอสโกฯ

23 มกราคม 2562                ลงสวนเกษตรวัดนักบุญอันเดร เพื่อติดตามเรื่องการปรับพื้นที่จัดทำแปลงเกษตร

25 มกราคม 2562                ลงชุมชนหนองแขม เยี่ยมผู้อยู่ในภาวะลำบาก และผู้พิการ ในโครงการ”บุญต่อบุญ”

26 มกราคม 2562                สื่อมวลชนลงถ่ายทำกิจกรรม ”บุญต่อบุญ” ที่เครือข่ายบางขุนเทียน

31 มกราคม 2562                ลงพื้นที่บางขุนเทียน เพื่อมอบถุงยังชีพประจำเดือน

 

   แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

3 มกราคม 2562                  ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดเซนต์โธมัส

12 มกราคม 2562                ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร)

17 มกราคม 2562                ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ณ ศูนย์คามิลเลี่ยนฯ

22 มกราคม 2562                ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญยอแซฟ (อยุธยา)

29 มกราคม 2562                ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6 ณ วัดมารีย์สมภพ (บ้านแพน)

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

(ยังไม่กำหนดวัน)ประชุม 3 เดือน/ครั้ง

  

แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อวรพจน์  วิสิฐนนทชัย

25 มกราคม 2562               ประชุมและติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี

  

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย /  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

4 มกราคม 2562                  ประชุมทั้ง 2 แผนก

7 มกราคม 2562                  ลงเยี่ยมชุมชน/ประชุมเพื่อจัดทำแผนการดูแลเด็กติดตามผู้ต้องกักฯ

8 มกราคม 2562                  เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เรียนภาษาอังกฤษ

9 มกราคม 2562                  เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอรี่/สัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยชาวเวียดนาม/แจกอาหาร

10 มกราคม 2562                เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/ลงเยี่ยมผู้ต้องกัก

11 มกราคม 2562                ประชุมทั้ง 2 แผนก/ลงชุมชนเพื่อร่วมส่งผู้ลี้ภัยที่ได้รับการประกันตัวเข้าสู่ชุมชน

12 มกราคม 2562                กิจกรรมวัดเด็ก ณ บ้านหทัยการุณย์

14 มกราคม 2562                เยี่ยมชุมชน จำนวน 1 ชุมชน

15 มกราคม 2562                เรียนภาษาอังกฤษ/ลงเยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

16 มกราคม 2562                เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/มิสซาฉลองปีใหม่สำหรับผู้ลี้ภัย

17 มกราคม 2562                เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/ลงสำรวจชุมชน

18 มกราคม 2562                ประชุมทั้ง 2 แผนก

21 มกราคม 2562                เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

22 มกราคม 2562                เรียนภาษาอังกฤษ/ลงเยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

23 มกราคม 2562                เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอรี่/ลงเยี่ยมผู้ต้องกัก

24 มกราคม 2562                เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/ลงเยี่ยมชุมชน

25 มกราคม 2562                ประชุมทั้ง 2 แผนก

28 มกราคม 2562                เยี่ยมชุมชน จำนวน 1 ชุมชน

29 มกราคม 2562                เรียนภาษาอังกฤษ/ลงเยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

30 มกราคม 2562                เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอรี่/ลงเยี่ยมผู้ต้องกัก

31 มกราคม 2562                เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/ลงเยี่ยมชุมชน

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

16 มกราคม 2562               เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลางงามวงศ์วาน

  

 

 

งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

3 มกราคม 2562                  เปิดภาคเรียน

5 มกราคม 2562                  โรงเรียนเซนต์คาเบรียลจัดกิจกรรมให้กับเด็กศูนย์นักบุญอันนา

6 มกราคม 2562                  เด็กนักเรียนศูนย์อันนาเเละศูนย์ยออากิมร่วมเเสดงวันครอบครัวของวัดนักบุญอันนาท่าจีน 3 ชุด

9 มกราคม 2562                  ตัวเเทนศูนย์เด็กวัดนักบุญอันนาร่วมขอพรปีใหม่จาก ผอ.กศน .เเละ รตอ.สมชาย จงใจรัก

10 มกราคม 2562                เด็กนักเรียนจาก โรงเรียนอัสสัมชัญภาคภาษาอังกฤษพระราม 2 มาจัดกิจกรรมให้กับเด็กศูนย์นักบุญอันนา

11 มกราคม 2562                ตัวเเทนเด็กศูนย์นักบุญอันนาร่วมกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติที่โรงเรียนอันนาลัย

12 มกราคม 2562                วิทยาลัยเซนต์หลุยส์จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กทั้ง 3 ศูนย์

19-26 มกราคม 2562           เด็กนักเรียน กศน. เรียนวิชาต่างๆ ทุกๆ วันเสาร์

 

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

 

-

 

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

3 มกราคม 2562                 ร่วมงานปีใหม่ที่ฝ่ายสังคมฯ

4 มกราคม 2562                 สอนโยคะบ้านปราณี

7-9 มกราคม 2562              อบรมสตรีคริสตชนที่วังน้ำเขียว

7 มกราคม 2562                 ร่วมงานวันก่อตั้ง ywca

11 มกราคม 2562               เข้าเยี่ยมเรือนจำนครปฐม / สอนโยคะบ้านปรานี

19  มกราคม 2562              จัดงานวันเด็กที่ชุมชนกองขยะหนองเเขม

24 มกราคม 2562               เข้าเยี่ยมเรือนจำอยุธยา

27 มกราคม 2562               เข้าร่วมงานวันเอกภาพ

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

(งานเยี่ยมชุมชน) คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 

 (งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร

5 มกราคม 2562                 สมาชิกบ้านเรียนเสริมภาษาอังกฤษ คุณบุญลือและคุณพัชวัสส์จากฝ่ายสังคมฯ

12 มกราคม 2562               กิจกรรมวันเด็กของสมาชิกบ้านจัดโดยฝ่ายสังคมฯ

13 มกราคม 2562               โคเออร์วัดเซนต์ร็อค มาเลี้ยงอาหารกลางวันสมาชิกบ้านหทัยการุณย์

19 มกราคม 2562               สมาชิกบ้านเรียนเสริมภาษาอังกฤษ  คุณบุญลือและคุณพัชวัสส์จากฝ่ายสังคมฯ

26-27 มกราคม 2562          โครงการพักผ่อนร่วมกันของสมาชิกบ้านหทัยการุณย์ที่สีดารีสอรท์ จ.นครนายก