ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2562

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  

 แผนกอำนวยการ   คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

9 กรกฎาคม 2562                ประชุมคุณพ่อ/ซิสเตอร์/ผู้จัดการแผนกงานต่างๆ ในฝ่ายสังคมฯ ที่วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

 

 แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

1 กรกฎาคม 2562 ติดตามเรื่องการตรวจค่าดินของกลุ่มเกษตรที่บางเลนม.7

3 กรกฎาคม 2562 ลงเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเเละไปเอาดิน-ปุ๋ย-ต้นไม้-พันธ์ไม้ที่หนองงูเหลือม

4 กรกฎาคม 2562 อบรมเด็กนักเรียนที่ รร.พระเเม่มารีสาธุประดิษฐ์

5 กรกฎาคม 2562 ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ที่บางขุนเทียน

6-7 กรกฎาคม 2562 ช่วยงานฉลองวัดเซนต์โธมัส

9 กรกฎาคม 2562 ประชุมพระสงฆ์เเละหัวหน้าเเผนกฝ่ายสังคมที่ท่าจีน

11 กรกฎาคม 2562 อบรมเด็กนักเรียนที่ รร.บางสะเเก

12 กรกฎาคม 2562 ลงพื้นที่บางขุนเทียนเตรียมสถานที่ถ่ายทำเรื่องสั้นงานบุญต่อบุญ

18 กรกฎาคม 2562 ติดตามงานเกษตรลงพื้นที่โคกโคเฒ่าจ.สุพรรณบุรี

19 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมผู้ยากไร้กับอาสาสมัครที่หนองเเขม

24 กรกฎาคม 2562 นัดสื่อถ่ายสรุปงานบุญต่อบุญที่สำนักงาน

25 กรกฎาคม 2562 อบรมเด็กนักเรียน รร.พระเเม่มารีสาธุประดิษฐ์

26 กรกฎาคม 2562 ประชุมเครือข่ายบางบอน

31 กรกฎาคม 2562 มอบถุงยังชีพที่บางขุนเทียน

 

   แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

4 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์

6 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร

8 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6 วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก ดอนตาล

20 กรกฎาคม 2562 งานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

(ยังไม่กำหนดวัน)ประชุม 3 เดือน/ครั้ง

  

แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

25 กรกฎาคม 2562           ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี

 

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย /  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    คุณพ่อสมหมาย  มธุรสสุวรรณ

1 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมชุมชน /สอนภาษา/ ฝึกอาชีพ

2 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล /มิสซาสำโรง/เรียนภาษาอังกฤษ

3 กรกฎาคม 2562 ฝึกอาชีพ/สอนภาษาไทย/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอร์รี่

4 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เยี่ยมผู้ต้องขัง/ฝึกอาชีพ/สอนภาษาไทย

5 กรกฎาคม 2562 สรุปงานแต่ละอาทิตย์/ทำบัญชี

6 กรกฎาคม 2562 สอนภาษาไทย/ประชุม

8 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมชุมชน

9 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมชุมชน/สอนภาษาไทย/ฝึกอาชีพ/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เรียนภาษาอังกฤษ

10 กรกฎาคม 2562 แจกเบเกอร์รี่/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เยี่ยมชุมชน

11 กรกฎาคม 2562 ฝึกอาชีพ/สอนภาษาไทย/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เยี่ยมผู้ต้องกัก/มิสซาชุมชน

12 กรกฎาคม 2562 สรุปงานแต่ละอาทิตย์/ทำบัญชี

13 กรกฎาคม 2562 สอนภาษาไทย/เยี่ยมชุมชน/ฝึกอาชีพ

15 กรกฎาคม 2562 ประชุม

17 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอร์รี่/เยี่ยมชุมชน

18 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เยี่ยมผู้ต้องกัก/ฝึกอาชีพ/สอนภาษาไทย

19 กรกฎาคม 2562 สรุปงานแต่ละอาทิตย์/ทำบัญชี

20 กรกฎาคม 2562 สอนภาษาไทย

22 กรกฎาคม 2562 ประชุม/เยี่ยมชุมชน

23 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เข้าร่วมประชุม IDC

24 กรกฎาคม 2562 ฝึกอาชีพ/แจกเบเกอร์รี่/สอนภาษาไทย

25 กรกฎาคม 2562 ฝึกอาชีพ/สอนภาษาไทย/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เยี่ยมผู้ต้องกัก/มิสซาชุมชน

26 กรกฎาคม 2562 สรุปงานแต่ละอาทิตย์/ทำบัญชี

27 กรกฎาคม 2562 สอนภาษาไทย

30 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/มิสซาประชาอุทิศ/เรียนภาษาอังกฤษ

31 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอร์รี่/ฝึกอาชีพ/สอนภาษาไทย

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

กรกฎาคม 2562                 เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลางงามวงศ์วาน

กรกฎาคม 2562                 เยี่ยมผู้ต้องขังทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จ.ปทุมธานี

  

งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

1 กรกฎาคม 2562 คุณบุชกร มาเลี้ยงอาหารกับเด็กทั้ง 3 ศูนย์โอกาสวันคล้ายวันเกิด

3 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลสมุทรสาครอบรม เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และโรค,อุบัติเหตุจากการทำงาน ที่ ศูนย์อันนาห้อง A (เด็กโต)

6 – 13 กรกฎาคม 2562 อาสาสมัครจากออสเตรียมาทำกิจกรรม

9 กรกฎาคม 2562 ประชุมฝ่ายสังคม

10 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลสมุทรสาครอบรม เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และโรค,อุบัติเหตุจากการทำงาน ที่ ศูนย์ยออากิมห้อง A (เด็กโต)

12 กรกฎาคม 2562 แห่เทียนเข้าพรรษา

15 กรกฎาคม 2562 อัสสัมชัญพระราม 2 มามอบสิ่งของ 13.30 น. การแสดง 1-2 ชุด

17 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลสมุทรสาครอบรม เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และโรค,อุบัติเหตุจากการทำงาน ที่ ศูนย์มาริสต์ห้อง A (เด็กโต)

21 กรกฎาคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

23 กรกฎาคม 2562 ละครใบ้ ศูนย์ยออากิม

27 กรกฎาคม 2562 เตรียมงานฉลองวัดนักบุญอันนา เตรียมจัดโต๊ะ จัดเก้าอี้ และเช็ดเก้าอี้

28 กรกฎาคม 2562 ร่วมงานฉลองวัดนักบุญอันนา และเด็กช่วยล้างจานและทำความสะอาด

 

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

20 กรกฎาคม 2562             คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรีจัดกิจกรรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชนโอกาสราลึกถึงการ สถาปนา "มิสซังสยาม"

 

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

4 กรกฎาคม 2562             ประชุมเครือข่ายช่วยเหลืออยู่ต้องขัง

5 กรกฎาคม 2562             กิจกรรมขยับกายขยายใจ บ้านแรกรับ บ้านปรานี

9 กรกฎาคม 2562             ประชุมร่วมกับฝ่ายสังคมพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

10 กรกฎาคม 2562           เข้าทำกิจกรรมที่บ้านปรานี

19 กรกฎาคม 2562           ประชุมสตรีคริสตชนไทย/ กิจกรรมขยับกายขยายใจ บ้านแรกรับ บ้านปรานี

22 กรกฎาคม 2562           ทำกิจกรรมศูนย์ฝึก บ้านปรานี

29 กรกฎาคม 2562           เข้าทำกิจกรรมที่ เรือนจำนครปฐม

**หมายเหตุ กิจกรรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาตามความเหมาะสม

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

(งานเยี่ยมชุมชน) คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 

 (งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์อัจฉราพรรณ  อุ่นหล้า

7 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนสมาชิกบ้านร่วมงานฉลองวัดเซนต์โธมัส

9 กรกฎาคม 2562 ร่วมประชุมผู้จัดการแผนกของฝ่ายสังคม

13-17 กรกฎาคม 2562 สมาชิกบ้านทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562

18-19 กรกฎาคม 2562 สมาชิกบ้านสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2562

20 กรกฎาคม 2562 สมาชิกบ้านเรียนเสริมภาษาอังกฤษ โดยคุณบุญลือและคุณมิ้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม ครั้งที่ 1

21 กรกฎาคม 2562 คุณสิทธิ์และเพื่อนชมรมบิ๊กไบท์มาเลี้ยงอาหารกลางวัน

27 กรกฎาคม 2562 สมาชิกบ้านเรียนเสริมภาษาอังกฤษ โดยคุณบุญลือและคุณมิ้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม ครั้งที่2

28 กรกฎาคม 2562 คุณรังศิมาและเพื่อโครงการเยียวยา....เยี่ยมเยียน ครั้งที่ 2 มาเลี้ยงอาหารกลางวัน