ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2562

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  

  แผนกอำนวยการ คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2562 สัมมนาจัดทำงบประมาณปี 2563/2020และฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ ณ หาดหฤทัย จ.ประจวบคีรีขันธ์

 แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

3-5 กันยายน 2562 สร้างบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่บางขุนเทียน

5 กันยายน 2562 บางขุนเทียน เก็บเงินออม / ประชุมกลุ่มประจำเดือน

9-12 กันยายน 2562 พาแกนนำเครือข่ายบางขุนเทียน บางบอน ไปอบรมคนสู้ชีวิตระดับชาติ ที่ จ.สมุทรสงคราม

13 กันยายน 2562 บางขุนเทียน มอบถุงยังชีพ

14 กันยายน 2562 พิธีส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ที่บางขุนเทียน

17 กันยายน 2562 ประชุมกลุ่มเกษตร ต.หนองงูเหลือม เยี่ยมสมาชิกกลุ่ม

19 กันยายน 2562 ประชุมกลุ่มแกนนำเกษตร วัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี

20 กันยายน 2562 ลงพื้นที่หนองแขม เยี่ยมผู้ยากไร้ที่อยู่ในโครงการบุญต่อบุญ

21 กันยายน 2562 อบรมการเพาะเห็ดฟาง ที่วัดนักบุญบาร์โธโลมิว จ.สุพรรณ

24 กันยายน 2562 ประชุมเครือข่ายบางบอน ประจำเดือน

28 กันยายน 2562 อบรมการทำน้าหมักชีวภาพ กลุ่มเกษตร วัดนักบุญมาร์โก(กลุ่มใหม่) จ.ปทุมธานี

30 กันยายน 2562 บางขุนเทียน มอบถุงยังชีพ ประจำเดือน

 

   แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

5 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดราฟาแอล ปากน้ำ

10 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

18 กันยายน 2562 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ระดับชาติ ณ ลาดกระบัง

21 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์

24 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6 ณ วัดนักบุญบาร์โธโลมิล ดอนตาล

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

(ยังไม่กำหนดวัน)ประชุม 3 เดือน/ครั้ง

  

แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

25 กันยายน 2562           ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี

 

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย /  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    คุณพ่อสมหมาย  มธุรสสุวรรณ

- เยี่ยมชุมชน /สอนภาษา/ ฝึกอาชีพ/เข้าร่วมประชุม IDC

- เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล /มิสซาสำโรง/เรียนภาษาอังกฤษ

- ฝึกอาชีพ/สอนภาษาไทย/มิสซาประชาอุทิศ/แจกเบเกอรี่

- สรุปงานแต่ละอาทิตย์/ทำบัญชี/เยี่ยมผู้ต้องกัก/ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก ทุกวันจันทร์

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

18 กันยายน 2562                 เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลางงามวงศ์วาน

26 กันยายน 2562                 เยี่ยมผู้ต้องขังทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

25 กันยายน 2562                 เยี่ยมผู้ต้องขังชายเรือนจำกลางคลองเปรม

  

งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

4 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ กศน. มาทดสอบเด็ก กศน. ทั้ง 3 ศูนย์

5 กันยายน 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) มาทำกิจกรรม 34 คน

10 กันยายน 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) มาทำกิจกรรม 110 คน

20 กันยายน 2562 ส่งข้อสอบ ทั้ง 3 ศูนย์

21 กันยายน 2562 สอบ กศน.

23-25 กันยายน 2562 อาสาสมัครจากออสเตรียมาทำกิจกรรม ครู 3 คน นักเรียน 7 คน

30 กันยายน 2562 ตัวแทนแต่ละศูนย์เข้าร่วม สัมมนาของฝ่ายสังคมฯ

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

-

 

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

6 กันยายน 2562 เข้าทำกิจกรรม ขยับกาย ขยายใจ บ้านแรกรัก บ้านปรานี

8 กันยายน 2562 เป็นวิทยาการให้กับกลุ่มอภิบาลครอบครัว วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

10 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมสตรีคริสตชนไทย ที่สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

11 กันยายน 2562 เข้าทำกิจกรรมบ้านแรกรัก บ้านปรานี

18 กันยายน 2562 ประชุมกับสภาสมาคมสตรี เพื่อเตรียมงานกาชาด

20 กันยายน 2562 เข้าทำกิจกรรม ขยับกาย ขยายใจ บ้านแรกรัก บ้านปรานี

23 กันยายน 2562 เข้าทำกิจกรรมที่ศูนย์ฝึก บ้านปรานี / เข้าทำกิจกรรม เรือนจำนครปฐม

**หมายเหตุ กิจกรรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาตามความเหมาะสม

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

(งานเยี่ยมชุมชน) คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 

 (งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์อัจฉราพรรณ  อุ่นหล้า

7 กันยายน 2562 คุณพ่ออเลสซานโดรพาเด็กๆ โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์มาทำกิจกรรม

14 กันยายน 2562 สมาชิกบ้านเรียนเสริมภาษาอังกฤษ โดยคุณบุญลือและคุณพัชวัสส์จากฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 5

15 กันยายน 2562 คุณเต่าและเพื่อนๆ มามอบของใช้ให้กับสมาชิกบ้านฯ

21 กันยายน 2562 สมาชิกบ้านเรียนเสริมภาษาอังกฤษ โดยคุณบุญลือและคุณพัชวัสส์จากฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ  ครั้งที่ 6

22 กันยายน 2562 สมาชิกบ้านทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

23-26 กันยายน 2562 สมาชิกบ้านสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

27 กันยายน 2562 สมาชิกบ้านบ้านกลับสู่ระบบครอบครัว