ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2563

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  

  แผนกอำนวยการ คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

2 มีนาคม 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม

 

 แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

 2 มีนาคม 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม

3 มีนาคม 2563 เยี่ยมผู้ยากไร้ติดตามกิจกรรมบุญต่อบุญที่พื้นที่เครือข่ายบางบอน

5 มีนาคม 2563 ติดตามเเปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยเยี่ยมสมาชิกกลุ่มวัดมาร์โก จ.ปทุมธานี

6 มีนาคม 2563 ประชุมเตรียมโครงการ สสส. เเละติดตามเรื่องสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ที่บางขุนเทียน

16 มีนาคม 2563 มอบถุงยังชีพประจำเดือนให้บางขุนเทียน

18 มีนาคม 2563 ประชุมกลุ่มเกษตรที่วัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี

19 -21 มีนาคม 2563 พาเเกนนำเครือข่ายบางขุนเทียนดูงานออมทรัพย์ที่ จ.สกลนคร

27 มีนาคม 2563 เยี่ยมกลุ่มติดตามงานเกษตรที่วัดมาร์โธโลมิว จ.สุพรรณบุรี

31 มีนาคม 2563 มอบถุงยังชีพประจำเดือนที่บางขุนเทียน

 

   แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

 5 มีนาคม 2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ.วัดราชินีเเห่งสันติสุข

7 มีนาคม 2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ.วัดวิสุทธิวงส์ลำไทร

10 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ ณ.วัดนักบุญอันนาท่าจีน

18 มีนาคม 2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุระดับชาติ ณ.ศูนย์อภิบาลคามิล เลียน ลาดกระบัง

30 มีนาคม 2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6 ณ.วัดมารีย์สมภพ

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

(ยังไม่กำหนดวัน)ประชุม 3 เดือน/ครั้ง

  

แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

 

26 มีนาคม 2563 ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 

 

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย /  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    คุณพ่อสมหมาย  มธุรสสุวรรณ

1 มีนาคม 2563 มิสซาวันอาทิตย์สำหรับชุมชน

3 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝึกเรียนภาษาอังกฤษ

4 มีนาคม 2563 แจกอาหารผู้ลี้ภัย

5 มีนาคม 2563 มิสซาชุมชน

5-6 มีนาคม 2563 แผนกเข้าร่วมอบรมนโยบายคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กร

8 มีนาคม 2563 มิสซาวันอาทิตย์สำหรับชุมชน

10 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝึกเรียนภาษาอังกฤษ

15 มีนาคม 2563 มิสซาวันอาทิตย์สำหรับชุมชน

16 มีนาคม 2563 เยี่ยมชุมชน

17 มีนาคม 2563 เยี่ยมชุมชน/ เจ้าหน้าที่ฝึกเรียนภาษาอังกฤษ

18 มีนาคม 2563 เยี่ยมผู้ต้องกัก

19 มีนาคม 2563 เยี่ยมชุมชน

22 มีนาคม 2563 มิสซาวันอาทิตย์สำหรับชุมชน

23 มีนาคม 2563 เยี่ยมชุมชน

24 มีนาคม 2563 เยี่ยมชุมชน/มีนาคม เจ้าหน้าที่ฝึกเรียนภาษาอังกฤษ

25 มีนาคม 2563 เยี่ยมชุมชน

26 มีนาคม 2563 มิสซาชุมชน

29 มีนาคม 2563 มิสซาวันอาทิตย์สำหรับชุมชน

30 มีนาคม 2563 เยี่ยมชุมชน

31 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝึกเรียนภาษาอังกฤษ

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

18 มีนาคม 2563                เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลางงามวงศ์วาน

28 มีนาคม 2563                เยี่ยมผู้ต้องขังทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

  งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

9 มีนาคม 2563 ประชุมครู ทั้ง 3 ศูนย์

10 มีนาคม 2563 กลุ่มศาสนสัมพันธ์คุณพ่อสมเกียรติมาทากิจกรรมที่ศูนย์อันนา

15 มีนาคม 2563 สอบ กศน.

22 มีนาคม 2563 ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จทำกิจกรรมที่ศูนย์อันนา

26-27 มีนาคม 2563 ห้อง D สอบ ปิดภาค

27 มีนาคม 2563 ห้อง D เรียนวันสุดท้าย

 

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

-

  

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

4 มีนาคม 2563  เข้าทำกิจกรรมที่เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันสตรีสากล
6 มีนาคม 2563  เข้าทำกิจกรรมออกกำลังกายบำบัดที่บ้านปรานี
8 มีนาคม 2563  ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และทำเจลล้างมือ ที่ วัดโทมัสอไควนัส
11 มีนาคม 2563  เข้าทำกิจกรรมที่สถานแรกรับบ้านปรานี
12 มีนาคม 2563  เข้าทำกิจกรรมที่เรือนจำพิเศษ ธนบุรี
14 มีนาคม 2563  งานวันอธิษฐานสากล ที่คริสตจักรสะพานเหลือง
17 มีนาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการสตรีคริสตชนไทย ที่สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
20 มีนาคม 2563  เข้าทำกิจกรรมออกกำลังกายบำบัดที่บ้านปรานี

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

(งานเยี่ยมชุมชน) คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 

 (งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์อัจฉราพรรณ  อุ่นหล้า

2-6 มีนาคม 2563 ทำความสะอาดบ้านเเละบริเวณโดยรอบเพื่อสุขอนามัย

9-13 มีนาคม 2563 ซ่อมเเซมบริเวณผนังห้องเรียนมัธยม ห้องเรียนประถมเเละระเบียงบ้านเด็กหญิงของเดิมทรายหลุดร่อนต้องฉาบใหม่

16-20 มีนาคม 2563 ซ่อมเเซมบริเวณห้องน้ำบ้านเด็กหญิงเนื่องจากของเดิมอุดตันไม่สามารถใช้การได้

23-27มีนาคม 2563 ซ่อมเเซมระเบียงบ้านหญิงเเละปรับปรุงบันไดให้เเข็งเเรงมากกว่าเดิม

30 มีนาคม 2563 รับผลสอบปลายภาคของสมาชิกบ้านหทัยการุณย์