ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2561

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

แผนกอำนวยการ คุณพ่อยอดชาย

11-14 พฤศจิกายน 2561 โครงการพักผ่อนประจำปีเจ้าหน้าที่

21 พฤศจิกายน 2561 อบรมนักเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอันนาลัย จ.สมุทรสาคร

27 พฤศจิกายน 2561 อบรมนักเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเซนต์โยเซฟ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 

 แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

 

1 พฤศจิกายน 2561 ติดตามการเพาะพันธุ์กล้าไม้กลุ่มเกษตรปลอดภัย พื้นที่บางเลน หมู่ 7 จ.นครปฐม

3 พฤศจิกายน 2561 เก็บเงินออมทรัพย์-ประชุมกลุ่ม พื้นที่บางบอน กรุงเทพฯ

5 พฤศจิกายน 2561 เก็บเงินออมทรัพย์-ประชุมกลุ่ม พื้นที่บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

9 พฤศจิกายน 2561 เก็บเงินออมทรัพย์ พื้นที่บางเลนหมู่ 7 จ.นครปฐม

11-14 พฤศจิกายน 2561 โครงการพักผ่อนประจำปีเจ้าหน้าที่

15 พฤศจิกายน 2561 มอบถุงยังชีพประจำเดือน พื้นที่บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

16 พฤศจิกายน 2561 ทำสรุปกิจกรรมตลอดปีที่ผ่านมาของกลุ่มพื้นที่หนองงูเหลือม จ.นครปฐม

22-23 พฤศจิกายน 2561 สวนเกษตร บางเลนหมู่7 / สวนเกษตรวัดนักบุญอันเดร

24 พฤศจิกายน 2561 ศึกษาดูงานเรื่องธนาคารน้า จ.ลพบุรี

30 พฤศจิกายน 2561 มอบถุงยังชีพประจำเดือน พื้นที่บางขุนเทียน

 

   แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

1 พฤศจิกายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดพระกุมารเยซู

2 พฤศจิกายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์

10 พฤศจิกายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 2 ณ วัดมารีย์สวรรค์

13 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา

27-29 พฤศจิกายน 2561 ร่วมสัมมนา และประชุมใหญ่ ประจำปี ระดับชาติ ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลี่ยน โซเชียล เซ็นเตอร์

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

(ยังไม่กำหนดวัน)ประชุม 3 เดือน/ครั้ง

  

แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อวรพจน์  วิสิฐนนทชัย

 23 พฤศจิกายน 2561 ประชุมและติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี

  

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย /  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

 1 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ ตม.สวนพลู/รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการเสริมพลังบุคลากรมูลนิธิบ้านนกขมิ้นสู่การคุ้มครองเด็กอย่างยั่งยืน

2 พฤศจิกายน 2561 รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการเสริมพลังบุคลากรมูลนิธิบ้านนกขมิ้นสู่การคุ้มครองเด็กอย่างยั่งยืน/ประชุมแผนก 2 แผนก

5 พฤศจิกายน 2561 สถานทูตปากีสถาน/เยี่ยมชุมชน

6 พฤศจิกายน 2561 เรียนภาษาอังกฤษ/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

7 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ IDC สวนพลู/แจกเบเกอร์รี่/ลงพื้นที่ IDC สวนพลู งานMisereor/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

8 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ IDC สวนพลู/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล 9 พฤศจิกายน 2561 ประชุมแผนก 2 แผนก

11-14 พฤศจิกายน 2561 โครงการพักผ่อนเจ้าหน้าที่

15 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ IDC สวนพลู/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

16 พฤศจิกายน 2561 ประชุมแผนก 2 แผนก

19 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมชุมชน

20 พฤศจิกายน 2561 เรียนภาษาอังกฤษ/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

21 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ IDC สวนพลู/แจกเบเกอร์รี่/ลงพื้นที่ IDC สวนพลู งานMisereor/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

22 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ IDC สวนพลู/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

23 พฤศจิกายน 2561 ประชุมแผนก 2 แผนก

26 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมชุมชน

27 พฤศจิกายน 2561 เรียนภาษาอังกฤษ/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

28 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ IDC สวนพลู/แจกเบเกอร์รี่/ลงพื้นที่ IDC สวนพลู งานMisereor/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

29 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ IDC สวนพลู/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

30 พฤศจิกายน 2561 ประชุมแผนก 2 แผนก/แจกเบเกอร์รี่/ลงพื้นที่ IDC สวนพลู งานMisereor

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

17 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลางงามวงศ์วาน

 

 

 

 

งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

5 พฤศจิกายน 2561 เด็กสอบเพื่อเตรียมเข้าเรียนในระบบ กศน. 7 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิของขวัญเเห่งความสุขจัดกิจกรรมให้เด็กศูนย์ยออากิม

11 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ยออากิมจัดทาบุญเลี้ยงพระให้กับเด็กเเละผู้ปกครอง

14 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิสิกขาเอเชียจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับเด็กศูนย์อันนา

15 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิสิกขาเอเชียจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับเด็กศูนย์มาริส

22 พฤศจิกายน 2561 - มูลนิธิสิกขาเอเชียจัดกิจกรรมห้องสมุดให้กับเด็กศูนย์ยออากิม

                             - รพ.สมุทรสาครตรวจสุขภาพเเละฉีดวัคซีนให้กับเด็กศูนย์อันนา

24 พฤศจิกายน 2561 ตัวเเทนครูทั้ง3ศูนย์เข้ารับการอบรมกับมูลนิธิสิกขาเอเชียเรื่องเทคนิคการเล่านิทานเละจัดกิจกรรม

25 พฤศจิกายน 2561 หน่วยเเพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.เซนต์หลุยส์ตรวจสุขภาพให้กับเเรงงานเเละเด็กชาวพม่า

 

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

 

-

 

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

1 พฤศจิกายน 2561 สอนโยคะ บ้านปราณี

5 พฤศจิกายน 2561 สอนวิชาชีพ บ้านปราณี

8 พฤศจิกายน 2561 ประชุม คฆร /สอนโยคะ บ้านปราณี

15 พฤศจิกายน 2561 เรือนจำกลาง จ.นครปฐม /สอนโยคะ บ้านปราณี

22 พฤศจิกายน 2561 สอนโยคะ บ้านปราณี

27 พฤศจิกายน 2561 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

29 พฤศจิกายน 2561 สอนโยคะ บ้านปราณี

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

(งานเยี่ยมชุมชน) คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 

 (งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร

1-30 พฤศจิกายน 2561 เรียนรู้พระวรสารนักบุญมาระโก

10 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนสมาชิกบ้านฝึกภาวะผู้นำ พระหฤทัยนนทบุรี/เรียนภาษาอังกฤษ - คุณบุญลือ ราชกิจ คุณพัชวัสส์ เจียมจิรอานนท์

11 พฤศจิกายน 2561 คุณตะวันและครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวัน

17 พฤศจิกายน 2561 ฉลองวัดเซนต์เทเรซา หนองจอก 100 ปี

19-23 พฤศจิกายน 2561 สมาชิกบ้านช่วยกันทำโครงการแตงกวาลอยฟ้า

22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมลอยกระทง

24 พฤศจิกายน 2561 เรียนภาษาอังกฤษ - คุณบุญลือ ราชกิจ คุณพัชวัสส์ เจียมจิรอานนท์

25 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนสมาชิกบ้านเข้าร่วมตอบคาถามพระคัมภีร์ พระวรสารนักบุญมาระโก