ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2563

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  

  แผนกอำนวยการ คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

 6 มกราคม 2563                 งานส่งความสุขให้กับกลุ่มออมทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี

 

16 มกราคม 2563                งานปีใหม่ฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน 

 

 แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

 

3 มกราคม 2563                 ประสานงานการจัดกิจกรรมปีใหม่ให้ผู้ยากไร้ที่หนองเเขม

8  มกราคม 2563                งานมุฑิตาจิตเเกนนำเกษตรทีหนองงูเหลือม

10 มกราคม 2563               ประชุมเครือข่ายวางเเผนการดำเนินกิจกรรม6เดือนเเรกที่บางขุนเทียน

16 มกราคม 2563               มอบถุงยังชีพประจำเดือนที่บางขุนเทียน

17 มกราคม 2563               ประชุมเครือข่ายบางบอน

18 มกราคม 2563               จัดงานปีใหม่ให้ผู้ยากไร้ที่หนองเเขม

21 มกราคม 2563               ประชุมกลุ่มเกษตรทำเเผนการดำเนินงานที่วัดมาร์โก

24 มกราคม 2563               ประชุมกลุ่มเกษตรวางเเผนการทำกิจกรรม6เดือนเเรกทีวัดมาร์โธโลมิว

31 มกราคม 2563               มอบถุงยังชีพประจำเดือนที่บางขุนเทียน

 

   แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

 

4 มกราคม 2563                ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ (ลำไทร)

13 มกราคม 2563              ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 1 ณ วัดเซนต์หลุยส์

15 มกราคม 2563              ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ณ.ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนต์เตอร์(ลาดกระบัง)

21 มกราคม 2563              ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

27  มกราคม 2563             ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6 ณ วัดมารีย์สมภพ

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

(ยังไม่กำหนดวัน)ประชุม 3 เดือน/ครั้ง

  

แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

- 6 มกราคม 2563                 คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมฯ ส่งความสุขปีใหม่แก่กลุ่มออมทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี

- 30 มกราคม 2563                ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ประจำเดือน

 

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย /  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    คุณพ่อสมหมาย  มธุรสสุวรรณ

- เยี่ยมชุมชน /สอนภาษา/ ฝึกอาชีพ/เข้าร่วมประชุม IDC

- เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล /มิสซาสำโรง/เรียนภาษาอังกฤษ

- ฝึกอาชีพ/สอนภาษาไทย/มิสซาประชาอุทิศ/แจกเบเกอรี่

- สรุปงานแต่ละอาทิตย์/ทำบัญชี/เยี่ยมผู้ต้องกัก/ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก ทุกวันจันทร์

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

15 มกราคม 2563                เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลางงามวงศ์วาน

23 มกราคม 2563                เยี่ยมผู้ต้องขังทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

29 มกราคม 2563                เยี่ยมผู้ต้องขังชายเรือนจำกลางคลองเปรม

  

 

งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

6 มกราคม 2563                 เปิดเรียน / ส่งประเมินเครือข่ายองค์กรดีเด่นก ศ น อ.เมืองสมุทรสาคร

7 มกราคม 2563                 ประชุมครูทั้ง3ศูนย์

9 มกราคม 2563                 ส่งประเมินการอ่านเเละการเขียนที่ก ศ น

11 มกราคม 2563               วิทยาลัยเซนต์หลุยส์จัดกิจกรรมวันเด็ก

15 มกราคม 2563               กินเลี้ยงวันครูร่วมกับครูโรงเรียนอันนาลัย

16 มกราคม 2563               วันหยุด

17 มกราคม 2563               จิตตาภิบาลเขต5ทำกิจกรรมที่ศูนย์อันนา 

 

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

-

  

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

8 มกราคม 2563  ออกกำลังกายบำบัด บ้านปรานี

11 มกราคม 2563  จัดงานวันเด็ก ที่ชุมชนกองขยะ หนองแขม

12 มกราคม 2563  จัดงานวันเด็ก ชุมชนหัวตะเข้ ลาดกระบัง

15 มกราคม 2563  เข้าทำกิจกรรมเรือนจำจังหวัดนครปฐม

22 มกราคม 2563  เข้าพบเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษธน เพื่อหารือการเข้าทำกิจกรรม/ออกกำลังกายบำบัด บ้านปรานี

 

**หมายเหตุ กิจกรรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาตามความเหมาะสม

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

(งานเยี่ยมชุมชน) คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 

 (งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์อัจฉราพรรณ  อุ่นหล้า

5 มกราคม 2563                  สมาชิกบ้านหทัยการุณย์กลับเข้าบ้าน

7 มกราคม 2563                  กิจกรรมเปิดบัดดี้สมาชิกบ้านหทัยการุณย์

11 มกราคม 2563                สมาชิกบ้านเรียนเสริมภาษาอังกฤษ โดยคุณบุญลือและคุณมิ้น/คุณลูกแก้วเลี้ยงอาหารกลางวัน

13-17 มกราคม 2563           สมาชิกบ้านเตรียมสถานที่และผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในวันเสกสุสาน

16 มกราคม 2563                ร่วมงานปีใหม่ของฝ่ายสังคม  ที่ท่าจีน

18 มกราคม 2563                งานวันเสกสุสานวัดเซนต์ร็อค

22 มกราคม 2563                ตัวแทนสมาชิกบ้านรับของบริจาคที่โรงเรียนบางใหญ่ บางบัวทอง

25 มกราคม 2563                สมาชิกบ้านเรียนเสริมภาษาอังกฤษ โดยคุณบุญลือและคุณมิ้น