20 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรีจัดฟื้นฟูชีวิตคริสตชน โอกาสรำลึกถึงการสถาปนามิสซังสยามฯ "350 ปี สายธารแห่งพระพร พันธกิจแห่งรัก รับใช้ เพื่อพระศาสนจักรไทย" ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์, วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ชมนิทรรศการ "มรดกตกทอดจากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส, ฟังบรรยายฯพระพรแห่งความเชื่อดุจสะพานข้ามสายนที" โดย อ.พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์พระศาสจักร และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อทวีศักดิ์  กิจเจริญ

                                                  รูปจาก FB:Chaiyo Kitkrailard                                                             รูปจาก FB:Chaiyo Kitkrailard

 ----------------------------------

 

    

ZeroMoment Refillery ร้านสะดวกซื้อแนวคิดใหม่ นำภาชนะมาใส่สินค้าเอง ลดขยะ - BBC News ไทย

    

 

นาข้าวรักโลก I "อย่าสิ้นหวัง" หนุ่มโรงงานที่ผันตัวเป็นชาวนารักโลก - BBC News ไทย”

 

ประเทศไหน ? ส่งออกขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก มีเรื่องมาคุย 29-7-62

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย