10 - 11 ธันวาคม 2562 คุณชาญวิทย์ โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา และคุณอาทิตย์ เรืองวิเศษทรัพย์ เจ้าหน้าที่แผนกอำนวยการ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับผู้นำเครือข่ายบางขุนเทียน 4 ท่าน ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค จากโครงการ”บุญต่อบุญ” ของเครือข่ายบางขุนเทียนไปร่วมจัดงานคริสต์มาสให้กับเด็กที่ค่ายผู้ลี้ภัย บ้านเลพาทอ ประเทศเมียนม่าร์   โดยการไปครั้งนี้ทางฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ ได้ประสานงานผ่านโคเออร์ส่วนกลางและนำของขวัญไปมอบให้ประมาณ 600 กว่าชิ้น  รวมทั้งยารักษาโรคเบื้องต้น เช่น ยาพาราเซตามอล, ยาธาตุ, ยาล้างแผล, อุปกรณ์ทำแผลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ

 

 

 

 

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

  • การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คำสอนด้านสังคมฯ
  2. come and see
  3. คนคริสต์ติดเล่า
  4. สบายๆ สไตล์ดิว ดาวสว่าง
  5. ธรรมะประจำวัน

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 Come and See โดย คุณบุญลือ  ราชกิจ

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 

คนคริสต์...ติดเล่า

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev