25 ตุลาคม 2564 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ(การีตัสกรุงเทพฯ) ร่วมประชุมกับประธานแต่ละชุมชนของเครือข่ายบางบอน  เรื่องกลุ่มออมทรัพย์   เดิมทางประธานเครือข่ายจะนัดสมาชิกมาทั้งหมด 45 คน  จึงได้แจ้งไปว่าไม่เหมาะ เนื่องจากสถานที่แออัดและยังอยู่ในภาวะต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด  จึงขอให้เข้าร่วมประชุมเฉพาะประธานของแต่ละชุมชน

ประเด็นในการพูดคุยวันนี้

- การแจ้งระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์
- การแจ้งกฏระเบียบในการปล่อยกู้
- แผนการดำเนินกิจกรรม คือ การอบรมคณะทำงาน จำนวน 15 คนที่คัดเลือกแล้วเพื่อเข้ามาทำงานช่วยเหลือกันในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์


วันนี้ได้นำตัวอย่างระเบียบและสมุดบัญชี ไปให้ทางคณะทำงานได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดกันและกัน  และได้ให้ข้อคิดในการรับสมัครสมาชิกที่จะเข้ามาเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่อยากเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายบางบอน

เรื่องอื่นๆ คือ การระดมทุนเข้าเครือข่าย ปัจจุบันยังเป็นวัสดุ สิ่งของต่างๆ ของอุปโภค บริโภค ที่ยังมีความจำเป็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในหลายพื้นที่การทำงานของฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ  ทำให้บางกิจกรรมที่วางแผนไว้อาจต้องยกเลิก  หรือบางกิจกรรมอาจต้องชะลอออกไปก่อน 

 

 

 

 แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

 - จัดสิงของบริจาคเพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านในชุมชนคลองเตยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

- ช่วยแผนกผู้ยากไร้ฯ จัดสิงของบริจาคเพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านในชุมชนคลองเตยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

- งดเยี่ยมผู้ต้องขังทุกเรือนจำเนื่องจ่ากสถานการณ์โควิด-19

 แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คำสอนด้านสังคมฯ
  2. come and see
  3. สบายๆ สไตล์ดิว ดาวสว่าง
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน ตอนที่ 13

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ขยะลอแอะ-ขยะน่ารัก 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง ตอนที่ 25

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 8

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev