9 พฤษภาคม 2566 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าพบพระครูวิมล อรรถวาที เจ้าอาวาสวัดไผ๋เลี้ยง เขตหนองแขม กรุงเทพฯ  เพื่อขอใช้วัดเป็นศูนย์อบรม/ประสานงานและเก็บรถวีลแชร์-เตียงผู้ป่วย   ในกรณีที่ทางอาสาฯ ขอได้หรือมีผู้ป่วยส่งคืนมา
ทางหลวงพ่อขอพูดคุยกับคณะกรรมการวัดอีกครั้ง  

บ่ายนัดพบคณะกรรมการเครือข่าย แต่ติดเรื่องการเลือกตั้ง  หลายคนไม่สะดวก แต่มีประธานกลุ่มออมทรัพย์มารับเรื่องการอบรมฝึกอาชีพการไปดูงานออมทรัพย์  โดยหลังการเลือกตั้งจะนัดประชุมวันที่ 7 มิถุนายน 2566

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

เสียงภาวนาจากที่เดิม-พิมรี่พาย 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev