19 พฤษภาคม 2566 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำพัดลมที่ได้รับจากเจ้าอาวาสวัดพรหมสุวรรณสามัคคี  ไปมอบให้ป้าติ๋ม ชุมชนเพชรเกษม 108 หนองแขม   ป้าติ๋มอาศัยอยู่กับลูกและหลาน 3 คนฐานะยากจน สุขภาพไม่ค่อยดี  อยู่ในกลุ่มผู้ยากไร้ที่ได้รับถุงยังชีพ   


จากนั้นไปพบประธานชุมชนหนองแขม  สอบถามรายละเอียดเรื่องสถานที่(หากทางวัดไผ่เลี้ยงไม่อนุญาติให้ใช้สถานที่) เป็นศูนย์ประสานงานของอาสาฯ จะขอใช้จัดกิจกรรมฟื้นฟูกลุ่มอาสาฯเพื่อผู้ยากไร้  สถานที่ตรงนี้เคยใช้เป็นที่จัดกิจกรรมโครงการคนสู้ชีวิต  

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

15 มกราคม 2567 งานสิ่งแวดล้อมศึกษา "เลาดาโตซี ปีที่ 2" ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev