5 กันยายน 2566 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมประจำเดือนกับผู้นำเครือข่ายบางบอน  เพื่อติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์/ ฝึกอาชีพ/ การระดมทุนและสิ่งของเพื่อผู้ยากไร้

  • สำหรับกิจกรรมฝึกอาชีพ  ทางกลุ่มได้ประสานงานกับ กศน.ในพื้นที่เพื่อของบประมาณ 3,000 บาทมาจัดการอบรม  มีผู้สนใจจะเข้าร่วมจาก 6 ชุมชน จำนวน 15 คน

  • กลุ่มออมทรัพย์  ซึ่งได้จัดตั้งเมื่อปลายปี 2563 ปัจจุบันมีสมาชิก 51 คน มีเงินทุนออมและปล่อยกู้หมุนเวียนที่ 120,000  บาท  และมีการประชุมกลุ่มทุกวันที่ 5 ของเดือน
  • กิจกรรมระดมทุนและสิ่งของเพื่อกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้? มีวัดที่ประสานงานคือ วัดบางบอน วัดโพธิ์พุตตาล วัดน้อย วัดนิลสุขขาราม  เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  ทางแกนนำเครือข่ายได้ประสานงานกับทางวัดและจะติดตามผลการดำเนินงานเรื่องขอของอุปโภค บริโภคภายในเดือนนี้  และได้ประสานงานกับ สก. ส.ส.ในพื้นที่เพื่อยื่นรายละเอียดโครงการระดมทุนให้ทราบเพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือ


 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

เสียงภาวนาจากที่เดิม-พิมรี่พาย 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev