6 กันยายน 2566 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ลงพื้นที่ยี่ยมผู้ยากไร้กับอาสาฯ ชุมชนหนองแขม  ทางอาสาฯ ได้นำข้าวสารและสิ่งของจำเป็นต่างๆ ไปมอบให้ทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง  ที่ชุมชนเพชรเกษม 114 และชุมชนเพชรเกษม 116

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงหลายรายในพื้นที่หนองแขมไม่สามารถมีกิจกรรมนอกบ้านได้  จึงประสานกับหลวงพี่บุญเลิศ  วัดไผ่เลี้ยงเพื่อนิมนต์ท่านมาเยี่ยมผู้ยากไร้   โดยอาสาฯ จะไปรับท่านและนำลงไปเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านในชุมชนเหล่านี้

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

เสียงภาวนาจากที่เดิม-พิมรี่พาย 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev