28 กันยายน 2560 คุณชาญวิทย์ โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนาฯ กรุงเทพฯ ลงพื้นที่หนองงูเหลือม อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อประสานงานกับแกนนำกลุมเกษตรกร เรื่องการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเกษตร ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 40 คนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยทางผู้นำกลุ่มเสนอให้จัดในพื้นที่ ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ส่วนรายละเอียดเนื้อหาและตารางเวลา จะกำหนดร่วมกันอีกครั้งได้ไปติดตามการเตรียมพันธุ์ไม้ต่างๆ ของกลุ่มหนองงูเหลือม ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าพันธุ์ไม้ที่ ร.ร.เซนต์แอนดูรว์ โดยสมาชิกแต่ละคนจะเตรียมพันธุ์ไม้ตามความสะดวก อ.ไกรสรจะนำตะไคร้และพันธุ์มะเขือไข่เต่าไปร่วมกิจกรรมได้เตรียมไว้ส่วนหนึ่งรอความพร้อมของกลุ่มได้ไปติดตามดูแปลงที่ ร.ร.เซนต์แอนดรูว์ มีความคืบหน้าโดยกำลังจัดตั้งเรือนเพาะชำ และได้ทยอยนำพันธุ์ไม้เข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดำเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ความล่าช้า คือ ขาดบุคลากร ขาดกำลังคน

 ----------------------------------

 

    

 วันไหว้ครูของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

  

 

เกษตรไทยไอดอล : ผักอินทรีย์ส่งออก

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย