2-4 พฤษภาคม 2561 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนากรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2018   เพื่อเป็นการติดตามผลการดาเนินงานด้านเกษตรกรรมของแต่ละพื้นที่ ณ ศูนย์อภิบาล คามิลเลียน ลาดกระบัง

 ----------------------------------

 

    

สูงวัยไทยแลนด์ : ปลูกผักหน้าบ้าน

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

โครงการบุญต่อบุญ : ชุมชนเครือข่ายบางขุนเท่ียน

  

 -----------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย