2-4 พฤษภาคม 2561 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนากรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2018   เพื่อเป็นการติดตามผลการดาเนินงานด้านเกษตรกรรมของแต่ละพื้นที่ ณ ศูนย์อภิบาล คามิลเลียน ลาดกระบัง

 ----------------------------------

 

    

 รักษ์สิ่งสร้าง รักษ์สิ่งแวดล้อม

  

 

"ขยะพลาสติก" ภัยร้ายสัตว์ทะเลไทย

 

 

“วาฬนำร่องครีบสั้น” กินขยะ “พลาสติก” ตาย

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย