11 พฤษภาคม 2561  คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา พา ดร.เนตรชนก นุ้ยสีรุ้ง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอาจารย์ชำนาญการด้านเมล็ดพันธุ์ ไปดูความพร้อมและสถานที่ของการอบรมการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร ที่ บ้านอ่าว หมู่ 7 อ.บางเลน จ.นครปฐม

ช่วงบ่ายไปพบคุณพ่อสมพร  เส็งเจริญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญอังเดร บางภาษี พร้อมกับคุณมานพ  ผิวเกลี้ยง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแปลงเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่รับผิดชอบของวัดนักบุญอันเดร(เก่า)  ได้นำแผนผังแปลงเกษตรไปนำเสนอและกำหนดแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน  โดยทางคุณพ่อสมพรจะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายนนี้   จะทำการปิดหน้าดินและลงพืชผักสวนครัวเป็นอันดับแรกและจะค่อยๆ ลงไม้ยืนต้นในโอกาสต่อไป

 

 

 ----------------------------------

 

    

แยกขยะไปทำไม สุดท้าย ‘คนเก็บขยะ’ ก็เทรวมกันอยู่ดี...จริงหรือ?

   

ตลาดนัดขยะ ที่เดียวเดียวในไทย การบริหารจัดการขยะให้มีค่า

 

ขยะเปลี่ยนรูป : ที่นี่บ้านเรา (26 ธ.ค. 61)

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย