7 มิถุนายน 2561 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนากรุงเทพฯ ลงพื้นที่หนองงูเหลือม  ติดตามเรื่องที่จะนำเมล็ดพันธุ์และกล้าไม้จากกลุ่มเกษตรหนองงูเหลือม ไปปลูกที่แปลงเกษตรวัดนักบุญอันเดร บางภาษี และได้ลงดูวิธีเพาะผักสลัด และการปลูกพืชชนิดต่างๆ ที่ใช้เวลาระยะสั้น และการปลูกพืชแนวกันชน   ได้พูดคุยกับแกนนำเกษตรเพื่อขอให้ไปช่วยวางผังการปลูกผัก การเตรียมดิน ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งแกนนำเกษตรจากหนองงูเหลือมรับปากและพร้อมที่จะไปช่วยในการเริ่มต้นทำแปลงเกษตรที่วัดนักบุญอันเดร บางภาษี

 

การเพาะผักสลัดและปลูกในรางเหนือพื่นดินเพื่อลดปัญหาเรื่องหนอนและกอยทาก แต่ปลูกลงดินจะได้ผลงดงามมากกว่า

 

การเพาะหน่อไม้ฝรั่ง

 


แปลงผักกุ๊ยช่าย ราคาดีใช้เวลาปลูกระยะสั้น ปลูกง่ายเหมาะกับทุกพื้นที่


การปลูกชะอมเป็นรั้วและแนวกันชน ได้ผลดีและการเก็บผลผลิตได้ในระยะยาว

 


แวะเยี่ยมสมาชิกอีกท่านหนึ่งทำสวนเผือก  เผือกคือพืชที่ดูแลยากปัญหาเยอะลงทุนสูงพอสมควร 

และพร้อมที่จะนำเมล็ดพีนธุ์และกล้าไม้ไปลงที่แปลงเกษตรวัดนักบุญอันเดร บางภาษี  ทันที่ที่ระบบน้ำในสวนพร้อมเปิดใช้

 ----------------------------------

 

    

๑ ในพระราชดำริ ตอน ลดขยะ ลดมลภาวะโลก

   

เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน | NaKas NKS

 

โตโน่ ชวนทำดีเก็บขยะ จ.อยุธยา | เรื่องดีดีTNN (28/02/62)

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย