21 มิถุนายน 2561 แผนกสังคมพัฒนากรุงเทพฯ ร่วมกับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม จัดการฝึกอบรมการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักคุณภาพในระดับชุมชนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3  ณ ม.7 อ.บางเลน จ.นครปฐม   มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน

 ----------------------------------

 

    

 วันไหว้ครูของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

  

 

เกษตรไทยไอดอล : ผักอินทรีย์ส่งออก

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย