1 กรกฎาคม 2561 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนากรุงเทพฯ ไปรับหญ้าแฝกจากสถานีเกษตรกำแพงแสนจำนวน 30 มัดๆ ละ 100 กอ รวม  3,000 กอ เพื่อนำไปปลูกที่สวนเกษตรวัดนักบุญอันเดร บางภาษี

ช่วงบ่ายร่วมประชุมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เรื่องการจัดอบรม การตรวจและอ่านค่าดิน การดูแลดินในการทำเพาะปลูกเรื่องเกษตรอินทรีย์ โดยได้กำหนดวันอบรมคือวันที่ 25 ก.ค.61 ณ พื้นที่บางเลน ม.7 คาดว่าจะมีจำนวนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมอบรม 50 คน

 ----------------------------------

 

    

ขยะพลาสติกแลกตั๋วรถเมล์ฟรี อนาคตของเมืองปลอดขยะในอินโดนีเซีย

  

 

สารตั้งต้น - ขยะนคร

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย