25 กรกฎาคม 2561 แผนกสังคมพัฒนากรุงเทพฯ ร่วมกับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม จัดการฝึกอบรมการการทำดินอินทรีย์และการทำน้ำหมักชีวภาพ  ณ ม.7 อ.บางเลน จ.นครปฐม  ทีมวิทยากรได้มอบเครื่องตรวจดินไว้ให้กับทางกลุ่ม และมอบพันธุ์กล้วยน้ำว้ายักษ์ให้กับสมาชิกที่มาเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 ต้น เกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน

 

 ----------------------------------

 

    

 รักษ์สิ่งสร้าง รักษ์สิ่งแวดล้อม

  

 

"ขยะพลาสติก" ภัยร้ายสัตว์ทะเลไทย

 

 

“วาฬนำร่องครีบสั้น” กินขยะ “พลาสติก” ตาย

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย