24 สิงหาคม 2561 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนาฯ กรุงเทพฯ ร่วมจัดกิจกรรมการทำประชาคมและกิจกรรมการประชุมเขียนโครงการ "คนสู้ชีวิต" กับเครือข่ายบางขุนเทียน  ณ ชุมชนศักดิ์มงคลชัย แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  โดยมีอาสาสมัครและแกนนำชุมชนเข้าร่วมจำนวน 37 คน  

 

 ----------------------------------

 

    

 มองโลกมองเรา050961 ถังขยะไฮเทค แปลงขยะเป็นปุ๋ย 24 ชม

  

 

"เตาเผากำจัดขยะนำพาได้ถ่านไบโอชา" โดย อ.กมล พรหมมาก

 

 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การลดปริมาณขยะทะเล

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย