27 กันยายน 2561 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา นำถุงยังชีพจากเครือข่ายบางขุนเทียนไปให้ตัวแทนเครือข่ายบางบอนเพื่อนำไปมอบให้ผู้พิการในชุมชนในโครงการบุญต่อบุญ  

จากนั้นได้เข้าไปกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล เพื่อนำเสนอโครงการบุญต่อบุญ  ผลการพูดคุยทางวัดยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมนี้ ทางเจ้าอาวาสวัดให้ทางเครือข่ายทำประวัติผู้อยู่ในภาวะลำบากไปเสนอกับทางวัดเพื่อทราบจำนวนที่จะช่วยเหลือ  จากการพูดคุยกับประธานเครือข่ายบางบอนที่ผ่านมาได้เข้าไปประสานงานกับวัดในพื้นที่และหน่วยงานที่สนใจ  มีวัดที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน 4 วัด และวิทยาลัย 1 แห่ง คือ

1. วัดบางบอน

2. วัดโพธิ์พุฒตาล

3. วัดนิลสุขขาราม

4. วัดน้อย

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ


โดยทั้งหมดนี้ได้ประสานงานและนำรายละเอียดโครงการไปนำเสนอแล้ว  และได้นำเอากิจกรรมต้นแบบจากเครือข่ายบางขุนเทียนมาแบ่งปัน วิธีการการทำงาน กิจกรรมนี้กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเขตบางบอน

 ----------------------------------

 

    

ZeroMoment Refillery ร้านสะดวกซื้อแนวคิดใหม่ นำภาชนะมาใส่สินค้าเอง ลดขยะ - BBC News ไทย

    

 

นาข้าวรักโลก I "อย่าสิ้นหวัง" หนุ่มโรงงานที่ผันตัวเป็นชาวนารักโลก - BBC News ไทย”

 

ประเทศไหน ? ส่งออกขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก มีเรื่องมาคุย 29-7-62

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย