4 ธันวาคม 2561 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนาฯ กรุงเทพฯ ลงพื้นที่เครือข่ายบางบอน(เครือข่ายใหม่)  เพื่อประชุมกับประธานเครือข่ายและเลขาฯ ณ ชุมชนปิ่นทอง เอกชัย44 เขตบางบอน กรุงเทพฯ

โดยได้ประชุมเรื่องปรึกษาหารือเรื่องการอบรมคณะทำงานเรื่องการเขียนโครงการ , การฝึกอาชีพเพื่อผู้พิการ, แม่บ้านและผู้สูงอายุ   ผลการพูดคุยกันจะนัดประชุมกับเครือข่ายอีกครั้งในวันที่ 11 ธ.ค.นี้

สำหรับเรื่องการเปิดกิจกรรมบุญต่อบุญ  ขณะนี้มีวัดในพื้นที่จะเข้าร่วม 3 วัด คือ 

    1. วัดบางบอน

    2. วัดโพธิ์พุดตาน

     3. วัดน้อย

รายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมจะนำเข้าเสนอในที่ประชุมเครือข่าย  ผลการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายบางบอนที่ผ่านมา ได้ริเริ่มกิจกรรมแรกคือ ตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ปัจจุบันมีการออมมาแล้ว 8 เดือน  มีสมาชิกทั้งหมด 27 คนและ ออมกันมาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนกิจกรรมที่จะต่อยอดมี 2 กิจกรรมคือ โครงการฝึกอาชีพ และกิจกรรมบุญต่อบุญ

จากนั้นได้ไปเยี่ยม ยายกุล ช่อรัก อายุ 74 ปี ที่บางบอน5 ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการบุญต่อบุญ  ยายกุลอาชีพรับจ้างแกะดอกรักสด ได้ค่าแรงกิโลละ 15 บาท  รายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับคนจ้างจะนำดอกรักมาให้แกะมากหรือน้อย

 ----------------------------------

 

    

จานใบบัว รักษาสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย