4 ธันวาคม 2561 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนาฯ กรุงเทพฯ ลงพื้นที่เครือข่ายบางบอน(เครือข่ายใหม่)  เพื่อประชุมกับประธานเครือข่ายและเลขาฯ ณ ชุมชนปิ่นทอง เอกชัย44 เขตบางบอน กรุงเทพฯ

โดยได้ประชุมเรื่องปรึกษาหารือเรื่องการอบรมคณะทำงานเรื่องการเขียนโครงการ , การฝึกอาชีพเพื่อผู้พิการ, แม่บ้านและผู้สูงอายุ   ผลการพูดคุยกันจะนัดประชุมกับเครือข่ายอีกครั้งในวันที่ 11 ธ.ค.นี้

สำหรับเรื่องการเปิดกิจกรรมบุญต่อบุญ  ขณะนี้มีวัดในพื้นที่จะเข้าร่วม 3 วัด คือ 

    1. วัดบางบอน

    2. วัดโพธิ์พุดตาน

     3. วัดน้อย

รายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมจะนำเข้าเสนอในที่ประชุมเครือข่าย  ผลการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายบางบอนที่ผ่านมา ได้ริเริ่มกิจกรรมแรกคือ ตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ปัจจุบันมีการออมมาแล้ว 8 เดือน  มีสมาชิกทั้งหมด 27 คนและ ออมกันมาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนกิจกรรมที่จะต่อยอดมี 2 กิจกรรมคือ โครงการฝึกอาชีพ และกิจกรรมบุญต่อบุญ

จากนั้นได้ไปเยี่ยม ยายกุล ช่อรัก อายุ 74 ปี ที่บางบอน5 ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการบุญต่อบุญ  ยายกุลอาชีพรับจ้างแกะดอกรักสด ได้ค่าแรงกิโลละ 15 บาท  รายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับคนจ้างจะนำดอกรักมาให้แกะมากหรือน้อย

 

 

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

  • งดการเยี่ยมลูกเรือบนเรือสินค้าเนื่องจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  แต่ยังไปติดตามกรณีมีลูกเรือต้องการความช่วยเหลือ

 

 แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส(งานชุมชนคลองเตย)

เนื่องจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีเเนวโน้มสูงขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ด้วยเหตุนี้ทางคุณพ่อคณะซาเวเรียนเเละทีมงานที่ทำงานที่ชุมชนเเออัดคลองเตย จึงของดการไปเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนเเละกิจกรรมทุกอย่างทั้งในศูนย์เเละนอกสถานที่ ตั้งเเต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อโดยตรงกับ คุณพ่อ อเล็กซานโดร ไบร์ โทร.091-565-3505 

 

แผนกเครดิตยูเนี่ยน

  • การประชุมเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

  • การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ โดย คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร

  • การประชุมตามแต่ละเขต ได้เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 Come and See โดย คุณบุญลือ  ราชกิจ

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 

คนคริสต์...ติดเล่า

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 คลิป "รักษ์โลกเลิกพลาสติก" จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" จากการประกวดการผลิตสื่อวีดีทัศน์หัวข้อ "รักษ์โลกเลิกพลาสติก"

โครงการ Gen ใหม่ไร้หลอดและถุงพลาสติกประจำปี 2562

ซึ่งจัดโดยฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

พระวาจาประจำวัน

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev