29 มกราคม 2562 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนาฯ ลงพื้นที่เครือข่ายบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพื่อประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมกับผู้นำชุมชน ดังนี้

1. โครงการคนสู้ชีวิต ปีที่2

2. โครงการบุญต่อบุญ 

3. ความก้าวหน้าและรายชื่ออาสาฯ ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีอาสาฯ 10 คนในการช่วยประสานงานเครือข่าย ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในชุมชน  โดยในปี 2562 มีเพิ่มขึ้นมาอีก 10 คน  รวมเป็นทั้งหมด 20 คนและจะขยายจำนวนชุมชนจากเดิมมีอยู่ 6 ชุมชนที่เป็นสมาชิกเครือข่าย   ปีนี้ตั้งเป้าจะขยายเพิ่มอีก 5 ชุมชน

 

 

30 มกราคม 2562 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนาฯ ร่วมประชุมประจำเดือนกับผู้นำเครือข่ายบางบอน(พื้นที่เปิดใหม่) ณ ชุมชนคลองบางพราน ซอยเอกชัย 46 เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมที่่ผ่านมา และวางแผนกิจกรรมที่จะทำในปีนี้   คืออบรมฝึกอาชีพสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ , โครงการบุญต่อบุญ(เริ่มดำเนินการแล้ว)

 ----------------------------------

 

    

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

เกรต้า ทุนเบิร์ก นักสิ่งแวดล้อมเยาวชนกล่าวสุนทรพจน์สะเทือนอารมณ์ต่อหน้าผู้นำนานาประเทศ

 

รู้จักน้องลิลลี่ นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของฉายา เกรตา ธันเบิร์ก เมืองไทย

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย