23 สิงหาคม 2562  ทีมอบรมจากฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ(การีตัสกรุงเทพฯ) ได้จัดโครงการอบรมในหัวข้อ "คุณธรรมและรักษ์สิ่งแวดล้อม" ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง

ได้แก่ ช่วงเช้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 จำนวน 330 คน และช่วงบ่าย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 330 คน โดยได้สอนวิธีการทำหมอนที่ทำไส้จากหลอดพลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ที่ขาดแคลนตามสถานที่ต่างๆได้

 ----------------------------------

 

    

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

20 ไอเดียง่ายๆ กับขวดพลาสติกรีไซเคิล 20 Ideas With Plastic Bottles-Best Reuses.

 

Recycle for the environmant/รีไซเคิล/สิ่งประดิษฐ์/เพื่อสิ่งแวดล้อม#กระเป๋าเก็บแก้วเยติจากกล่องนม

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย