4 กันยายน 2562 ทีมอบรมจากฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ(การีตัสกรุงเทพฯ) ได้จัดโครงการอบรมนักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง ในหัวข้อ "คุณธรรมและรักษ์สิ่งแวดล้อม" และได้สอนวิธีการทำหมอนที่ทำไส้จากหลอดพลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ขาดแคลนตามสถานที่ต่างๆ ได้   การอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

- ช่วงเช้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน 264 คน

 

- ช่วงบ่าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จำนวน 156 คน

 

 

 

 

 ----------------------------------

 

    

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

20 ไอเดียง่ายๆ กับขวดพลาสติกรีไซเคิล 20 Ideas With Plastic Bottles-Best Reuses.

 

Recycle for the environmant/รีไซเคิล/สิ่งประดิษฐ์/เพื่อสิ่งแวดล้อม#กระเป๋าเก็บแก้วเยติจากกล่องนม

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย