6 กันยายน 2562 ทีมอบรมจากฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ(การีตัสกรุงเทพฯ) ได้จัดโครงการอบรมนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์ ในหัวข้อ "คุณธรรมและรักษ์สิ่งแวดล้อม"  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

โดยได้บรรยายให้ความรู้ และทำกิจกรรม “Battle for our common home” คือ การให้น้องๆ คิดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อออกมาหาเสียงพรรคเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยนโยบายที่น้องๆ เห็นร่วมกันว่าสามารถทำได้ทุกคน คือ การเอาปิ่นโต และกระบอกน้ำมาโรงเรียน เพื่อเป็นการช่วยกันลดขยะพลาสติก

 ----------------------------------

 

    

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

20 ไอเดียง่ายๆ กับขวดพลาสติกรีไซเคิล 20 Ideas With Plastic Bottles-Best Reuses.

 

Recycle for the environmant/รีไซเคิล/สิ่งประดิษฐ์/เพื่อสิ่งแวดล้อม#กระเป๋าเก็บแก้วเยติจากกล่องนม

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย