19 กันยายน 2562 คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน เมตตารัก ให้กับ คุณป้าวิมล มีฉิม โดยมีคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม ,เจ้าอาวาสวัดแทนวันดี, แกนนำเครือข่าย 6 ชุมชน, แกนนำเครือข่ายบางขุนเทียน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ(การีตัสกรุงเทพฯ) ,อาสาฯโคเออร์ สามพราน และสื่อมวลชนกรุงเทพฯ มาร่วมงาน

 

คุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร  อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งกรุณามาเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านเมตตารัก  ได้เขียนถึงกิจกรรมในครั้งนี้ลงในเฟสบุ๊คส่วนตัวดังนี้

"จากบ้านที่ดูไม่เหลือสภาพเป็นบ้านที่จะอยู่ได้อย่างปลอดภัย หรือสามารถเรียกว่าบ้าน  จากความรักของเพื่อนบ้านรอบข้าง เครือข่ายชุมชนที่รักช่วยเหลือกัน บุญที่ต่อบุญของพี่น้อง... 

คุณป้าอายุ 77 ได้รับความเอาใจใส่เพราะอยู่คนเดียวในบ้านที่ดูไม่ใช่บ้านที่ปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี แต่ความรักของเพื่อนบ้านได้ค้ำจุนกันมาแถบบางขุนเทียนนี่เอง...

ฝ่ายสังคมฯ โดยสมาชิกที่ไปทำงานกับเครือข่าย ร่วมกับโคเออร์เปโตร พ่อยอดชายได้ส่งเสริมให้เข้าไปช่วยจัดการ "ปลูกบ้านใหม่" ที่มาจากวัสดุที่มีอยู่ ไม้เก่าที่แข็งแรงมาก ความช่วยเหลือของประธานเครือข่ายและชาวบ้าน เจ้าหน้าที่โคเออร์เปโตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม...

ที่สุดวันนี้ ป้าวิมลได้บ้านหลังใหม่... ที่แข็งแรงและพอเพียง...วันนี้ท่านได้ต้อนรับพวกเราที่มาให้กำลังใจ มอบบ้านให้ และได้นิมนต์พระมาเจิม ตามความเชื่อศรัทธาของป้า และพี่น้องรอบข้าง...

พ่อได้มีโอกาสตามคำเชิญของพ่อยอดชาย ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ... ที่ไปช่วยเหลือดูแล จนบ้านนี้สำเร็จ... เราได้ขอบคุณพระเจ้า เราได้อำนวยพรความสุขแก่คุณป้า...ป้าอยู่คนเดียว วันนี้ป้าบอกว่า "ดีใจ ปลื้มใจ นอนไม่หลับเลยเมื่อรู้ว่าได้บ้าน"

วันนี้บ้านป้าเต็มไปด้วยเพื่อนบ้านเครือข่ายบุญต่อบุญ พระพรต่อพระพร สรุปว่า ความสุขจากความรักเมตตา คือ ความสุขและพระพรที่เราได้รับกันทุกคน...

ก่อนกลับเราเดินออกมาเป็นขบวน พี่น้องในพื้นที่ดูอิ่มใจ อิ่มบุญ อิ่มพระพร... พ่อได้อำลาและบอกกับป้าว่า "ขอให้เปี่ยมพระพรความสุขนะ" และได้บอกกับทุกๆ คนว่า ขอเปี่ยมพระพรเสมอสำหรับความใจบุญใจดีของทุกคน...

ขอบคุณฝ่ายสังคมที่โดยชาญวิทย์ ที่ได้แลเห็น พี่มานพ สมาชิกฝ่าย พ่อยอดชาย ที่ได้ตัดสินใจช่วยเหลือ ฝีมือช่างที่โคเออร์เปโตรมาช่วยกัน... ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกคน..

"ความสุขแท้แก่ผู้มีใจเมตตา... เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา"

 

ความเป็นมาของโครงการ

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ(การีตัสกรุงเทพฯ) แผนกสังคมพัฒนา โดยนายชาญวิทย์ โพธิ์ขาว ได้นำเสนอแนวคิดโครงการ “บุญต่อบุญ “ เพื่อช่วยเหลือและเยี่ยมผู้อยู่ในภาวะลำบากในเขตชุมชนต่างๆให้กับคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

โดยจัดทำโครงการและนำไปเสนอแนวทางการทำงานร่วมกับเจ้าอาวาสวัดต่างๆ เพื่อขอสังฆทานที่พี่น้องชาวพุทธนำมาถวายให้พระภิกษุ แต่ท่านใช้ไม่หมด จึงขอส่วนที่เหลือไปมอบให้กับผู้ยากไร้

ซึ่งโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดต่างๆ จำนวน 5 วัด คือ วัดกำแพง,วัดกก,วัดแทนวันดี,วัดบางกระดี่, วัดกลางคลอง

การสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับ คุณป้าวิมล มีฉิม มีที่มาจากการทำโครงการบุญต่อบุญ ที่คณะกรรมการเครือข่ายได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ยากไร้ โดยเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม ได้เดินทางไปร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ เขตบางขุนเทียน และได้เห็นสภาพบ้านของคุณป้าวิมล มีฉิม อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมอย่างมาก ไม่อยู่ในสภาพที่คุ้มฟ้าคุ้มฝน และไม่ปลอดภัยจากสัตว์เลื้อยคลานในยามค่ำคืน

(สภาพบ้านหลังเดิมของคุณป้าวิมล  มีฉิม)

ดังนั้น คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ จึงได้มอบหมายให้ คุณมานพ ผิวเกลี้ยง ประสานงานไปยังอาสาสมัครโคเออร์วัดนักบุญเปโตร สามพราน ผ่านทางคุณวิมล กิจบำรุง ประธานกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นำเรื่องเข้าประชุมเสนอคุณพ่อเจ้าอาวาสให้รับทราบ เพื่อขอวัสดุ อุปกรณ์ ไม้เก่า และกระเบื้อง ที่ได้รับบริจาคจากที่อื่นๆ มาทำการก่อสร้าง

(ภาพระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

โดยทางฝ่ายสังคม แผนกผู้ยากไร้ ได้สมทบค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งไม่รวมค่าอาหารเที่ยง ของอาสาสมัครที่มาก่อสร้างบ้าน รวมระยะเวลา 3 สัปดาห์จึงแล้วเสร็จ

 

  1. กิจกรรมประกวดคลิป
  2. คลิปกิจกรรมฝ่ายสังคม
  3. คลิปข่าวสิ่งแวดล้อม

 นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ“รักษ์โลกเลิกพลาสติก" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ Genใหม่ไร้หลอดและขยะพลาสติก ของฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ โดยทางเราได้นำคลิปต่างๆที่น้องๆส่งประกวด อัพโหลดสู่ช่อง "Laudato Si Caritas Bangkok

 

1. รณรงค์ใช้แก้วที่สามารถใช้ซ้ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง 3 จากโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

 

 

2. วิธีลดโลกร้อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง 2 จากโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Laudato Si Caritas Bangkok

"ค่ายแกนนำรักษ์สิ่งแวดล้อม"

ในช่วง "นานาสาระ" จากรายการ "พระเจ้าสถิตกับเรา"

ออกอากาศวันที่ 1 ธันวาคม 2019 ทางช่องYoutube "MediaDepartment BangkokArchdiocese"

 

พิธิมอบบ้านให้ผู้สูงอายุชุมชนบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

ช่วง "หน้าต่างส่องโลก" จากรายการ "พระเจ้าสถิตกับเรา" ออกอากาศวันที่ 27 ตุลาคม 2562

ทางช่องYoutube "MediaDepartment BangkokArchdiocese"

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่ caritas bangkok

 

นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : Proud to be [by Mahidol Channel]

 

 

อาหารเหลือ (ไม่) ทิ้ง : เทกันเบาเบา [by Mahidol]

next
prev

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย