30 กันยายน -3 ตุลาคม 2562 ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาบุคลากรฝ่ายสังคมฯ ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาโครงการที่จะทำในปี 2563/2020 และฟื้นฟูจิตใจบุคลากรที่ทำงานในฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อ, ซิสเตอร์, เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากแผนกงานต่างๆ เข้าร่วมทั้งสิ้น 29 ท่าน

วันแรก มีพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนา โดยคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์ เป็นประธาน หลังจากนั้นเป็นการฟื้นฟูจิตใจบุคลากรโดยคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

 

วันที่สอง พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร เป็นประธาน หลังจากนั้นช่วงเช้าเป็นการฟื้นฟูจิตใจบุคลากรโดยคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์ต่อ และช่วงบ่ายทุกคนได้ไปร่วมทำกิจกรรมรักษ์โลก โดยการเดินรณรงค์รักษาสิงแวดล้อมและเก็บขยะบริเวณชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี

 

วันที่สาม พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อเอ็ดการ์ นาวา เปเรส เป็นประธาน จากนั้นเป็นการนำเสนอโครงการปี 2563/2020 ของแผนกต่างๆ

 

วันที่สี่ สมาคมสตรีไทยคาทอลิกให้ความรู้และทำกิจกรรมเรื่องการแยกขยะ จากนั้นเป็นวาระของผู้อำนวยการฝ่ายสังคมฯ คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ได้มาให้ข้อคิดในการทำงาน และพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการสัมมนา โดยคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ เป็นประธาน

 ----------------------------------

 

    

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

เกรต้า ทุนเบิร์ก นักสิ่งแวดล้อมเยาวชนกล่าวสุนทรพจน์สะเทือนอารมณ์ต่อหน้าผู้นำนานาประเทศ

 

รู้จักน้องลิลลี่ นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของฉายา เกรตา ธันเบิร์ก เมืองไทย

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย