ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดโครงการ "ค่ายแกนนำรักษ์สิ่งแวดล้อม/Gen ใหม่ ไม่ Straws นะจ๊ะ(Laudato Si 350 ปีมิสซังสยาม)" ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนักงานให้บรรดาเด็กและเยาวชนเกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอันเป็นบ้านของมนุษย์ทุกคน และสร้างผู้นำเยาวชนในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมตามจิตตารมณ์ในพระสมณสาส์น Laudato Si ของพระสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

วันที่หนึ่ง 14 ตุลาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 72 คน  ได้ไปเรียนรู้ธรรมชาติและทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัตการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายกิจกรรมและให้โอวาทแก่เด็กๆ

จากนั้นในช่วงบ่ายคณะได้มาเข้าพักและทำกิจกรรมที่โรงเรียนอันนาลัย จ.สมุทรสาคร โดยเด็กๆ ได้ทำกิจกรรมตามล่าหา RC (Rally Checkpoint) และช่วงค่ำเป็นกิจกรรมทำป้ายรณรงค์จากวัสดุเหลือใช้

 

วันที่สอง(15 ตุลาคม 2019) คณะได้เดินทางไปทำกิจกรรมคืนความสดใสให้ชายหาดชะอำ(วอล์คแรลลี่เก็บขยะ) จ.เพชรบุรี  โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองชะอำได้ส่ง คุณศรีเพชร อินพันทัง รองปลัดเทศบาล และ คุณสายธาร ทวีเกตุ รักษาการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มาอำนวยความสะดวกให้กับคณะตลอดการทำกิจกรรม

จากนั้นในช่วงบ่ายกลับมายังที่พักโรงเรียนอันนาลัย วิทยากรจากสมาคมสตรีไทยคาทอลิกได้มาให้ความรู้เด็กๆ ในเรื่องขยะแบบต่างๆ และเด็กๆ ได้ลองทำไส้หมอนจากหลอดพลาสติกที่ใช้แล้ว โดยหมอนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จากนั้นในช่วงเย็นเป็นกิจกรรม Battle for our common home โดยให้น้องๆ แบ่งกลุ่มคิดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องสถานที่และที่พักตลอดการสัมมนาได้มาทักทายและให้โอวาทแก่น้องๆ ด้วย

 

 

วันสุดท้าย (16 ตุลาคม 2019) ช่วงเช้าบรรดาคุณครูที่นำเด็กๆ มาเข้าค่ายแกนนำฯ ได้กล่าวเปิดใจและให้ข้อคิดกับเด็กๆ และมอบรางวัลให้กับกลุ่มที่ทำคะแนนกิจกรรมได้สูงสุด หลังจากนั้นคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มาเป็นประธานในการทำวจนพิธีกรรม, กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กๆ และบรรดาคุณครูที่มาเข้าร่วมค่ายแกนนำฯ ในครั้งนี้

 

 

 

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

  • งดการเยี่ยมลูกเรือบนเรือสินค้าเนื่องจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  แต่ยังไปติดตามกรณีมีลูกเรือต้องการความช่วยเหลือ

 

 แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส(งานชุมชนคลองเตย)

เนื่องจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีเเนวโน้มสูงขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ด้วยเหตุนี้ทางคุณพ่อคณะซาเวเรียนเเละทีมงานที่ทำงานที่ชุมชนเเออัดคลองเตย จึงของดการไปเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนเเละกิจกรรมทุกอย่างทั้งในศูนย์เเละนอกสถานที่ ตั้งเเต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อโดยตรงกับ คุณพ่อ อเล็กซานโดร ไบร์ โทร.091-565-3505 

 

แผนกเครดิตยูเนี่ยน

  • การประชุมเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

  • การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ โดย คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร

  • การประชุมตามแต่ละเขต ได้เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 Come and See โดย คุณบุญลือ  ราชกิจ

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 

คนคริสต์...ติดเล่า

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 คลิป "รักษ์โลกเลิกพลาสติก" จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" จากการประกวดการผลิตสื่อวีดีทัศน์หัวข้อ "รักษ์โลกเลิกพลาสติก"

โครงการ Gen ใหม่ไร้หลอดและถุงพลาสติกประจำปี 2562

ซึ่งจัดโดยฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

พระวาจาประจำวัน

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev