ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดโครงการ "ค่ายแกนนำรักษ์สิ่งแวดล้อม/Gen ใหม่ ไม่ Straws นะจ๊ะ(Laudato Si 350 ปีมิสซังสยาม)" ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนักงานให้บรรดาเด็กและเยาวชนเกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอันเป็นบ้านของมนุษย์ทุกคน และสร้างผู้นำเยาวชนในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมตามจิตตารมณ์ในพระสมณสาส์น Laudato Si ของพระสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

วันที่หนึ่ง 14 ตุลาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 72 คน  ได้ไปเรียนรู้ธรรมชาติและทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัตการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายกิจกรรมและให้โอวาทแก่เด็กๆ

จากนั้นในช่วงบ่ายคณะได้มาเข้าพักและทำกิจกรรมที่โรงเรียนอันนาลัย จ.สมุทรสาคร โดยเด็กๆ ได้ทำกิจกรรมตามล่าหา RC (Rally Checkpoint) และช่วงค่ำเป็นกิจกรรมทำป้ายรณรงค์จากวัสดุเหลือใช้

 

วันที่สอง(15 ตุลาคม 2019) คณะได้เดินทางไปทำกิจกรรมคืนความสดใสให้ชายหาดชะอำ(วอล์คแรลลี่เก็บขยะ) จ.เพชรบุรี  โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองชะอำได้ส่ง คุณศรีเพชร อินพันทัง รองปลัดเทศบาล และ คุณสายธาร ทวีเกตุ รักษาการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มาอำนวยความสะดวกให้กับคณะตลอดการทำกิจกรรม

จากนั้นในช่วงบ่ายกลับมายังที่พักโรงเรียนอันนาลัย วิทยากรจากสมาคมสตรีไทยคาทอลิกได้มาให้ความรู้เด็กๆ ในเรื่องขยะแบบต่างๆ และเด็กๆ ได้ลองทำไส้หมอนจากหลอดพลาสติกที่ใช้แล้ว โดยหมอนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จากนั้นในช่วงเย็นเป็นกิจกรรม Battle for our common home โดยให้น้องๆ แบ่งกลุ่มคิดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องสถานที่และที่พักตลอดการสัมมนาได้มาทักทายและให้โอวาทแก่น้องๆ ด้วย

 

 

วันสุดท้าย (16 ตุลาคม 2019) ช่วงเช้าบรรดาคุณครูที่นำเด็กๆ มาเข้าค่ายแกนนำฯ ได้กล่าวเปิดใจและให้ข้อคิดกับเด็กๆ และมอบรางวัลให้กับกลุ่มที่ทำคะแนนกิจกรรมได้สูงสุด หลังจากนั้นคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มาเป็นประธานในการทำวจนพิธีกรรม, กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กๆ และบรรดาคุณครูที่มาเข้าร่วมค่ายแกนนำฯ ในครั้งนี้

 

 ----------------------------------

 

 นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ“รักษ์โลกเลิกพลาสติก" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ Genใหม่ไร้หลอดและขยะพลาสติก ของฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ โดยทางเราได้นำคลิปต่างๆที่น้องๆส่งประกวด อัพโหลดสู่ช่อง "Laudato Si Caritas Bangkok

 

1. พลาสติกเลิกได้ เริ่มจากที่ตัวเรา จากโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

 

 

2. รักษ์โลกเลิกพลาสติก โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

 

 

3. รักษ์โลก​ เลิกพลาสติก จากโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"พิธีมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุชุมชนบางขุนเทียน"

ช่วง "หน้าต่างส่องโลก" จากรายการ "พระเจ้าสถิตกับเรา"

ออกอากาศวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ทางช่องYoutube "MediaDepartment BangkokArchdiocese"

    

 

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย