17 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม ติดตามโครงการ Young Smart Farmer ที่โรงเรียนยอแซฟอยุธยา ผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดี แปลงผักสามารถให้ผลผลิตออกมาให้ครูและนักเรียนได้รับประทาน และกำลังอยู่ในช่วงเตรียมแปลงปลูกพืชในรอบต่อไป

 

หลังจากนั้น ได้ไปติดตามโครงการ Young Smart Farmer ที่โรงเรียนราษฏร์บำรุงศิลป์ จ.พระนครศรีอยุธยา ตอนนี้ทางโรงเรียนมีปัญหาในเรื่องพื้นที่การเพราะปลูก จึงได้เปลี่ยนมาปลูกพืชในกระถาง ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงทดลอง แม้จะมีปัญหาในหลาย ๆ ด้าน แต่ทางคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน ก็ยืนยันที่จะร่วมในโครงการต่อไป

 

 

 

 

 

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

  • การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คำสอนด้านสังคมฯ
  2. come and see
  3. คนคริสต์ติดเล่า
  4. สบายๆ สไตล์ดิว ดาวสว่าง
  5. ธรรมะประจำวัน

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 Come and See โดย คุณบุญลือ  ราชกิจ

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 

คนคริสต์...ติดเล่า

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev