8 กุมภาพันธ์ 2563 คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ บ้านหทัยการุณย์ โดยร่วมเล่นเกมส์, มอบของขวัญ, เลี้ยงอาหารกลางวัน และเล่นกีฬากับเด็กๆ ด้วย ขอขอบคุณซิสเตอร์ปรียะจิตต์ ชูนิจธนกุล, ซิสเตอร์อัจฉราพรรณ อุ่นหล้า ,ซิสเตอร์จินตนา สังขอนันต์ และคุณนิ่มอนงค์ เอี่ยมไธสง , คุณจำเริญ อภิชาตวรกุล เจ้าหน้าที่บ้านหทัยการุณย์ ที่กรุณาให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

 

 

 

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

  • การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คำสอนด้านสังคมฯ
  2. come and see
  3. คนคริสต์ติดเล่า
  4. สบายๆ สไตล์ดิว ดาวสว่าง
  5. ธรรมะประจำวัน

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 Come and See โดย คุณบุญลือ  ราชกิจ

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 

คนคริสต์...ติดเล่า

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev