8-9 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณพลกรุงเทพฯ (การีตัสกรุงเทพฯ)จัดฟื้นฟูและสัมมนาประจำปี 2021/2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" จ.นครปฐม  มีคุณพ่อ, เจ้าหน้าที่ และผู้ทำงานฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 40 คน  โดยคุณพ่อเอกชัย  โสรัจจกิจ ผู้จัดการแผนกสุขภาพอนามัย กรุงเทพฯ ได้ช่วยประสานกับ ร.พ.เซนต์หลุยส์ ขอหน่วยแพทย์มาช่วยตรวจโควิดด้วยวิธีใช้ Antigen Test Kit (ATK)ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน

ในวันแรกคุณพ่อ ออกัสติน เดวิดเจียง  เกษสุรินทร์ C.SS.R. ได้มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ Fratelli Tutti "ใครคือผู้ถูกทอดทิ้ง" และได้เทศน์ฟื้นฟูจิตใจให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา 

ในวันที่ 2 คุณพ่อธีรพล  กอบวิทยากุล ได้มาแนะนำเกี่ยวกับมูลนิธิการีตัสกรุงเทพฯ หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอโครงการปี 2022 ของแต่ละแผนก และปิดท้ายด้วยการประชุมผู้จัดการแผนกงานต่างๆ ในฝ่ายสังคมฯ

ก่อนปิดการสัมนนา ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่ออนุชา  ชาวแพรกน้อย ผู้จัดการแผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น กรุงเทพฯ ในโอกาสฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์

 

 

 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในหลายพื้นที่การทำงานของฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ  ทำให้บางกิจกรรมที่วางแผนไว้อาจต้องยกเลิก  หรือบางกิจกรรมอาจต้องชะลอออกไปก่อน 

 

 

 

 แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

 - จัดสิงของบริจาคเพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านในชุมชนคลองเตยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

- ช่วยแผนกผู้ยากไร้ฯ จัดสิงของบริจาคเพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านในชุมชนคลองเตยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

- งดเยี่ยมผู้ต้องขังทุกเรือนจำเนื่องจ่ากสถานการณ์โควิด-19

 แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คำสอนด้านสังคมฯ
  2. come and see
  3. สบายๆ สไตล์ดิว ดาวสว่าง
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน ตอนที่ 13

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ขยะลอแอะ-ขยะน่ารัก 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง ตอนที่ 25

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 8

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev