การส่งมอบกล่องพระกุมาร  "Deus Caritas Est" 1

การส่งมอบกล่องพระกุมาร "Deus Caritas Est" ชุดที่ 2

 

คณะกรรมการบริหารมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ นำโดยโดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชฯ มีความห่วงใยพี่น้องคาทอลิกที่ประสบความยากลำบากเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ในช่วงปีที่ผ่านมา  จึงได้มอบหมายให้คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ(การีตัสกรุงเทพฯ) ทำการสำรวจหาพี่น้องที่ยากลำบากตามชุมชนวัดคาทอลิกในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และนำกล่องของขวัญพระกุมาร "Deus Caritas Est" ไปมอบให้กับพี่น้องเหล่านั้น เพื่อเขาจะได้รับความบรรเทาใจและร่วมยินดีมีความสุขในเทศกาลพระคริสตสมภพที่กำลังมาถึง
 
คำว่า "Deus Caritas Est" อ่านว่า เดอุส การีตัส แอส แปลว่า "พระเจ้าเป็นความรัก"
 
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจ้าวัด, คุณพ่อ, ซิสเตอร์ และอาสาสมัครของแต่ละวัด ที่มีน้ำใจดีกรุณานำของขวัญไปส่งมอบจนถึงมือพี่น้องของเราด้วย
 
 
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
 
วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก
 
วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด
 
วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน
 
 
 
วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
 
 
วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
 
วัดซางตาครู้ส
 
วัดนักบุญอันเดร บางภาษี
 
 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

เสียงภาวนาจากที่เดิม-พิมรี่พาย 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev