22 เมษายน 2565 คุณพ่อสมพร  เส็งเจริญ เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส และอาสาสมัครของวัด เดินทางไปมอบกล่องของขวัญ "Deus Caritas Est" ให้กับพี่น้องสัตบุรุษที่ยากลำบากที่อยู่ในเขตวัดซางตาครู้ส  ซึ่งพี่น้องเหล่านี้เป็นสมาชิกของพระศาสนจักรท้องถิ่นแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนชรา คนที่ประสบความยากลำบากทางเศรษฐกิจ ฯลฯ   

โดยกล่องของขวัญ "Deus Caritas Est" นี้  ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ(การีตัสกรุงเทพฯ) ได้ส่งไปยังวัดต่างๆ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  โดยประสานไปยังคุณพ่อเจ้าวัด ซิสเตอร์ และอาสาสมัครผู้มีน้้ำใจดี  เพื่อนำส่งต่อไปยังพี่น้องผู้ยากลำบากในแต่ละวัดต่อไป

 

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในเดือนพฤษภาคมนี้จัดทำคลิปอบรมจริยธรรมแบบออนไลน์เทศกาลปัสกาสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆ จำนวน 5 เรือนจำ ได้แก่

  1. ทัณฑสถานหญิงกลาง คลองเปรม กรุงเทพฯ
  2. เรือนจำพิเศษธนบุรี กรุงเทพฯ (ชาย)
  3. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรุงเทพฯ
  4. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร (หญิง)
  5. เรือนจำกลางนครปฐม (หญิง)         

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาโอกาสเทศกาลมหาพรต 2022

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ขยะลอแอะ-ขยะน่ารัก 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 10

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev