9 พฤษภาคม 2565 คุณพ่อวิชชุกรณ์  เกตุภาพ เจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค และอาสาสมัครของวัด เดินทางไปมอบกล่องของขวัญ "Deus Caritas Est" ให้กับพี่น้องสัตบุรุษที่ยากลำบากที่อยู่ในเขตวัดวัดเซนต์ร็อค    ซึ่งพี่น้องเหล่านี้เป็นสมาชิกของพระศาสนจักรท้องถิ่นแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนชรา คนที่ประสบความยากลำบากทางเศรษฐกิจ ฯลฯ   

โดยกล่องของขวัญ "Deus Caritas Est" นี้  ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ(การีตัสกรุงเทพฯ) ได้ส่งไปยังวัดต่างๆ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  โดยประสานไปยังคุณพ่อเจ้าวัด ซิสเตอร์ และอาสาสมัครผู้มีน้้ำใจดี  เพื่อนำส่งต่อไปยังพี่น้องผู้ยากลำบากในแต่ละวัดต่อไป

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

เสียงภาวนาจากที่เดิม-พิมรี่พาย 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev