1 กันยายน 2565 คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการ, คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, คุณพ่อวิชชกรณ์  เกตุภาพ เจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค และตัวแทนจากวัดเซนต์ร็อค ร่วมกันนำกล่องของขวัญ "Deus Caritas Est" ไปมอบให้กับพี่น้องผู้ยากลำบากที่อยู่ในชุมชนวัดเซนต์ร็อค

การมอบกล่องของขวัญ Deus Caritas Est ไปยังพี่น้องผู้ยากลำบากที่อยู่ในเขตวัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในครั้งนี้  เป็นครั้งที่ 3 โดย

  • ครั้งที่ 1 ได้จัดส่งในช่วงเทศกาลพระคริสตสมภพ จำนวน 201 ครอบครัว 227 กล่อง
  • ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในช่วงเทศกาลปัสกา จำนวน 224 ครอบครัว 250 กล่อง
  • ครั้งที่ 3 โอกาสแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในเดือนสิงหาคม จำนวน 251 ครอบครัว จำนวน 277 กล่อง

สำหรับความเป็นมาของโครงการนั้น คณะกรรมการบริหารมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ นำโดยโดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชฯ มีความห่วงใยพี่น้องคาทอลิกที่ประสบความยากลำบากเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา  จึงได้มอบหมายให้คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ(การีตัสกรุงเทพฯ) ทำการสำรวจหาพี่น้องที่ยากลำบากตามชุมชนวัดคาทอลิกในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และนำกล่องของขวัญพระกุมาร "Deus Caritas Est" ไปมอบให้กับพี่น้องเหล่านั้น เพื่อเขาจะได้รับความบรรเทาใจ 

คำว่า "Deus Caritas Est" อ่านว่า เดอุส การีตัส แอส แปลว่า "พระเจ้าเป็นความรัก"

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ขยะลอแอะ-ขยะน่ารัก 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev