6 กันยายน 2565 คุณพ่อธนากร เลาหบุตร เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก, ซิสเตอร์ และตัวแทนจากวัด  ร่วมกับคุณวัลย์ลภา  แซ่ลิ่ว และคุณเบญจภรณ์  กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้นำกล่องของขวัญ Dues Cartitas Est ไปมอบให้พี่น้องผู้ยากลำบากในชุมชนวัดแม่พระประจักษ์ บางสะแก   

และในช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมฯ ได้ลงเยี่ยมชุมชน เพื่อสำรวจการทำบัญชีครัวเรือนแต่ละบ้าน สำหรับการทำโครงการ Micro Credit ต่อไป

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ขยะลอแอะ-ขยะน่ารัก 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev