13 กันยายน 2565 คุณวัลย์ลภา  แซ่ลิ่ว และคุณเบญจภรณ์  กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ลงเยี่ยมผู้ยากลำบากที่ได้รับกล่อง Deus Caritas Est ในชุมชนเขตวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ  และสำรวจความพร้อมในการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเตรียมส่งเสริมการทำอาชีพของแต่ละคน

 

15 กันยายน 2565 คุณวัลย์ลภา  แซ่ลิ่ว และคุณเบญจภรณ์  กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ลงเยี่ยมผู้ยากลำบากที่ได้รับกล่อง Deus Caritas Est ในชุมชนเขตวัดซางตาครู้ส  และสำรวจความพร้อมในการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเตรียมส่งเสริมการทำอาชีพของแต่ละคน

 

16 กันยายน 2565 คุณบุญลือ  ราชกิจ  และคุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ลงเยี่ยมผู้ยากลำบากที่ได้รับกล่อง Deus Caritas Est ในชุมชนเขตวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก และวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสำรวจความพร้อมในการทำบัญชีครัวเรือนและเตรียมส่งเสริมการทำอาชีพของแต่ละคน

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ขยะลอแอะ-ขยะน่ารัก 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev