27 กันยายน 2560 ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ โดย คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการ จัดประชุมคุณพ่อ ซิสเตอร์ ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่แผนกงานต่างๆ ในฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมฝ่ายสังคมฯ ชั้น 5 อาคารเซนต์โธมัส ซ.นนทรี14 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมีเนื้อหาในการประชุม ดังนี้

- ติดตามผลการการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของทุกแผนก

- ชี้แจงเรื่องฟอร์มการเขียนโครงการปี 2018

- แจ้งรายละเอียดการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ที่จะจัดในวันที่ 3-5 ต.ค.60 ที่ตะนาวศรี รีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ปี 2015, ร่วมกันเขียนโครงการปี 2018 และการประเมินผล KPI

- แนะนำ บร.ณรงค์ชัย  แร่ถ่าย จากคณะ OMI ที่จะมาช่วยงานแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเป็นเวลา 3 เดือน

 ----------------------------------

 

    

 วันไหว้ครูของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

  

 

เกษตรไทยไอดอล : ผักอินทรีย์ส่งออก

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย